Prośba

Temat przeniesiony do archwium
Jak przetłumaczyć polskie zdanie - np. formalny mail a w temacie: "Prośba o przyznanie dostępu do serwisu". Jak tłumaczyć takie zdanie na ang.?


Np:
Subject: Prośba o przyznanie dostępu
Body: Proszę o przyznanie dostępu do ....

--Moje Tłumaczenie
Subject: A request for access to the service
Body: I request access to the service.

thx
co rozumiesz przez słowo 'serwis'?
Dobre jest to tłumaczenie?

@zielonosiwy
usługa
Nie jest źle. Tylko tak, w temacie lepej "Access Service Request". Twoja wersja nie jest zła ale tematy mają w zwyczaju być krótkie.

A w akapicie coś w stylu:

I am writing to you to ask you to give me access to the [...]; albo
I would like to gain access to [your service] and am writing to you to request for it.; albo
I am writing to request for the access to your service.
edytowany przez nike_x94: 12 lip 2018
Czy czasownik 'request' łączy się z 'for'?
Cytat: labtes
Czy czasownik 'request' łączy się z 'for'?

tak
Cytat:
When request is a verb, don't use 'for' after it. Don't say, for example, 'The President requested for an emergency meeting'.

https://www.thefreedictionary.com/request
ha, tak

w British English

w American widzę często z 'for', co nie jest zbyt prawidłowe, zgoda
Temat przeniesiony do archwium