Dlaczego nie ma przedimka?

Temat przeniesiony do archwium
Dzień dobry,
Jest następujące zdanie:

.................. device was used in a tractor engine in Texas some forty years ago.

A) First such a
B) The first such
C) First such
D) The first such a

I poprawna odpowiedź to B. Dlaczego nie D? Czy rzeczownik device nie jest policzalny?

oraz

Did you say 'Nathan Goldberg'? Well, ................. person lives here.
A) not such a
B) none such
C) no such
D) no such a

Poprawna to C. Ponownie bez przedimka a przecież person to rzecznonik policzalny.
Ponieważ jest "no", które samo w sobie zastępuje zaimek nieokreślony.
w pierwszym nie moze być D, bo nie moze byc dwoch przedimkow przed rzeczownikiem
jest 'the first' i to przesadza sprawe
Dziękuję za odpowiedź.

Miałbym jeszcze jedno pytanie:

Captain Edward Smith, for all his years at sea, did not understand the ship .......... he was rewarded in recognition of his past services to the line.
A) with whose command
B) with which command
C) the command of which
D) which command

Poprawna to oczywiście A ale nie do końca rozumiem sens zdania.

Kapitan ES, za wszystkie lata spędzone na morzu/pracy na statku, nie rozumiał [?? statku/że statek] ?? został nagrodzony w uznaniu za swoją minioną służbę dla linii.

Jak to przetłumaczyć?
edytowany przez nike_x94: 21 wrz 2018
nie rozumiał statku, którego dowództwo zostało mu przyznane w uznaniu za jego służbę dla linii.

To znaczy, że "nie czuł" tego statku. Nie potrafił nim dobrze dowodzić. Tak samo można np. nie rozumieć komputera.
jezeli chodzi o such - wywal such z podanych do wyboru fraz, i zobaczysz, ze tylko te poprawne sa logiczne i maja sens gramatyczny
................. device was used in a tractor engine in Texas some forty years ago.
A) First such a - 'First a device' nie ma sensu
B) The first such - 'The first device' ma sens
C) First such - 'First device' nie ma sensu
D) The first such a - 'The first a device' nie ma sensu

Did you say 'Nathan Goldberg'? Well, ................. person lives here.
A) not such a - 'not a person' nie ma sensu
B) none such - 'none person' nie ma sensu
C) no such - 'no person' ma sens
D) no such a - 'no a person' nie mas sensu
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa