Proszę o pomoc w tłumaczeniu

Temat przeniesiony do archwium
Chcę przetłumaczyć zdanie :
Zastanawiam się, dlaczego ludzie, którzy zamówili mavica później niż ja dostali już swoje zamówienia, a ja wciąż czekam ?
I wonder why people who had ordered mavic later than me have already gotten their orders and I still waiting for ?

Dziękuję z góry.
skresl had
na koncu
I am still waiting for mine

« 

Pomoc językowa