Pomoc ze słówkami! Nie mam pomysłu na te 2 zdania

Temat przeniesiony do archwium
6. The ??????? of coke would also suffer as a result of a decline in demand for more expensive pizza.
9. Four firms produce walkmans—Sony sells to 27% of people. Sanyo to 30%. Grundig to 10%. and Phillips to 33%—they have 27%. 30%. 10%. and 33% of the ??????? ??????? respectively
6. może s...
9. m..... s....

« 

Mógłby ktoś przetłumaczyć proszę

 »

Pomoc językowa