słówka budowlane

Temat przeniesiony do archwium
Są to zwroty związane z budową dróg:

1) plan sytuacyjny linii oczyszczania - site plan of...??
2) zastawka naścienna typ ZNE -
3) ściana czołowa - front wall??
4) zbrojenie - reinforcement?
5) studnia osadnikowa
6) studnia rewizyjna z przelewem burzowym: 2 wloty - inspection chamber...??
Może coś się przyda:
plan sytuacyjny - location/site plan
linia oczyszczania - coś z line może - cleaning/purifying line
ściana czołowa - inż. headwall; (kontenera, wagonu) end wall
zbrojenie - reinforcement
osadnik - settling tank
studnia - well
zastawka - gate
przelew burzowy - storm overflow
OK, dziękuję, na zastawkę znalazłam słową "weir"
może ta linia to będzie - purification plant line
zastawka - gate, penstock, ward, strike
weir to jaz, tama, budowla piętrząca, przelew

Ale które słówko wybrać :)
może z tą studnią to chodzi o komorę osadową - sedimentation chamber ale to tylko domysły
a popioło-żużle? slag ash?
być może

jeszcze znalazłem to:
studzienka ściekowa - sink basin
studzienka rewizyjna - inspection chamber, gully
sink basin to studzienka na ulicy więc to nie to :)
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa

 »

Praca za granicą