Organizacje stypendialne

Temat przeniesiony do archwium.
Witam Wszystkich!
Bardzo chciałabym wyjechać na semestr zimowy do jakiegos miasta w Niemczech aby podszkolic sobie niemiecki.Nauka jest bezpłatna,ale utrzymanie sporo kosztuje.Dlatego chciałabym poszukac organizacji,która pokryłaby koszty utrzymania przynamnjueij w minimalnym stopniu.Czy ktoś zna moze takie organizacje lub wie, gdzie ich szukac?Bedę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie bo naprawde nie wiem co robić,a baaaardzo zależyn mi na tym wyjezdzie.

Pozdarwiam seredcznie!!!!

Cornelia
1) Crescendum Est-Polonia. Fundacja Aleksandra Gudzowatego

ul. Różana8/10
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 845 63 69,
faks (0-22) 845 62 08

www.crescendumest.pl

Charakterystyka: przyznaje stypendia osobom o wybitnych osiągnięciach naukowych
Oferta: studenci, uczniowie szkół średnich państwowych, będący obywatelami polskimi. Kandydat wypełnia obszerny formularz zgłoszeniowy, przedstawia radzie fundacji plan pobytu w zagranicznym ośrodku.
Wymagania: średnia ocen przynajmniej 4,5 , co najmniej trzy rekomendacje, w tym jedna od samodzielnego pracownika naukowego. Weryfikacja zgłoszenia następuje także przez specjalistów z innej uczelni niż macierzysta.
Kierunki studiów: w zależności od decyzji rady fundacji


2) Program Socrates-Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro Programu Socrates
Mokotowska 23
[tel]Warszawa
tel: (0-22) 629 77 79
www.socrates.org.pl

Charakterystyka: najpopularniejszy program stypendialny działający na polskich uczelniach, jego celem jest rozwijanie współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i krajów stowarzyszonych poprzez wyjazdy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, tworzenie "Europy wiedzy bez granic".
Oferta: obejmuje wymianę studentów polskich i ich rówieśników z uczelni unijnych. Student może ubiegać się o stypendium na okres od 3 do 10 miesięcy. w wyjątkowych przypadkach, gdy tok studiów przewiduje odbycie praktyk, może to być cały rok. Stypendium nie jest wysokie, ma pokryć jedynie różnicę w kosztach utrzymania i studiowania między Polską a krajami Unii, nie zaś całość wydatków. Dokładne informacje o programie Sokrates-Erasmus mają działy współpracy z zagranicą macierzystych uczelni, tu można dowiedzieć się, z jakimi ośrodkami zagranicznymi poszczególne wydziały mają podpisane umowy.
Wymagania: znajomość wymaganego języka, akceptacja wyjazdu przez dziekana wydziału.
Kierunki studiów: wszystkie


3) Fundacja im. Friedricha Naumanna

ul.Glogera 1 m. 27
[tel]Warszawa
tel.(0-22) 823-94-57
www.fnst.de

Charakterystyka: przyznaje każdego roku kilka stypendiów Polakom.. Warszawskie biuro fundacji pośredniczy jedynie w ich przyznawaniu, można tam otrzymać informacje o terminach składania wniosków i wymaganej dokumentacji. Decyzja o przyznaniu należy jednak do centrali w Bonn.
Oferta: doktoranci i studenci
Wymagania: znajomość języka niemieckiego, student musi sam znaleźć uniwersytet, który go przyjmie. Dopiero po akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący, może on zwrócić się do fundacji o pomoc finansową. Przy kwalifikacji bierze się pod uwagę zaangażowanie społeczne i polityczne.
Kierunki studiów: w zależności od aktualnej oferty.

4) DAAD

ul. Czeska 24/2
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 617 48 47
faks (0-22) 616 13 08

www.daad.de

Charakterystyka: szeroka oferta do realizacji głównie na terenie Niemiec
Oferta: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi. Realizacja konkretnego projektu badawczego lub studiów uzupełniających, studia podyplomowe, doktoranckie, wakacyjne kursy języka niemieckiego, podróże studenckie pod kierownictwem nauczyciela akademickiego, a także w zależności od aktualnej oferty.
Wymagania: znajomość języka niemieckiego.
Kierunki studiów: w zależności od programu na dany rok, ciekawe programy stypendialne.


5) GFPS Polska-Niemcy

www.gfps.pl

Charakterystyka: środki na stypendia pochodzą ze składek, dotacji oraz Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Stefana Batorego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Stypendia są przeznaczone głównie dla osób wyróżniających się zainteresowaniami, wynikami w nauce, potrafiącymi zaprezentować ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą oraz gotowych pracować na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.
Oferta: studenci III-V roku, studiów dziennych, którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz słuchaczy studium doktoranckiego piszących doktorat, stypendia językowe, tandemowe kursy językowe w Polsce i Niemczech, letnie kursy językowe.
Wymagania: dobre wyniki w nauce, dobra znajomość niemieckiego.
Kierunki studiów: w zależności od bieżącej oferty.
Adres : ul. Krowoderska 8, 31-142 KRAKÓW


6) British Council

al. Jerozolimskie 59
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 695 59 00
faks (0-22) 621 99 55
www.britishcouncil.pl

Charakterystyka: stypendia do realizacji na terenie Wielkiej Brytanii, informacje o programach stypendialnych można uzyskać również w każdej regionalnej bibliotece British Council.
Oferta: studenci i absolwenci uczelni wyższych, kursy z zakresu integracji europejskiej, realizacja studiów na terenie Wielkiej Brytanii.
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, wiek do 35 lat. Osoby, które są stypendystami lub były nimi przez ostatnie trzy lata nie są w większości przypadków brane pod uwagę.
Kierunki studiów: program nie obejmuje jedynie takich dziedzin, jak: stomatologia, medycyna, sztuka, muzyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, przedmioty ściśle naukowe. Oferta jest aktualizowana w miarę napływania nowych ofert.


7) Stypendia francuskie

Ambasada Francji
ul.Puławska 17
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 5293000
fax.(0-22) 5293001

www.france.org.pl

Charakterystyka: stypendium pokrywa wszystkie potrzeby stypendysty w czasie jego pobytu we Francji, strona francuska zapewnia też ubezpieczenie. Ambasada nie pokrywa kosztów podróży do Francji i z powrotem, jednak stypendium obejmuje koszty poruszania się po Francji.
Oferta: studenci i pracownicy naukowi (z wyjątkiem staży naukowych), preferowane są kandydatury wysunięte w ramach projektów współpracy polsko-francuskiej. W pierwszej kolejności są rozpatrywane podania kandydatów, którzy nigdy dotąd nie korzystali z francuskiego stypendium. Obszerną ofertę oraz formularze aplikacyjne można uzyskać w ambasadzie.
Wymagania: znajomość języka francuskiego, wiek do 35 lat w przypadku pracowników naukowych.
Kierunki studiów: nauki ścisłe, humanistyczne, techniczne, medyczne, ekonomiczne, artystyczne, literatura, językoznawstwo, język francuski jako język obcy, staże naukowe dla profesorów, staże dla studentów i artystów zawodowych, stypendia w ramach programu "Copernic", "Tempra" , 'Inserm".


8) Klub Rotariański

ul. Słupecka 7/3
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 668 97 37
fax.(0-22)822 91 30
www.rotary.org
www.rotary.org.pl

Charakterystyka: stypendia finansowane przez Klub Rotariański
Oferta: studenci po drugim roku studiów magisterskich, stypendia na jeden z uniwersytetów na świecie, staże językowe.
Wymagania: znajomość wymaganego języka.
Kierunki studiów: w zależności od bieżącej oferty, szczegółowe informacje udzielane są bezpośrednio w klubie.


9) Scholarship & Study Program in Australia

www.study-australia.com

Charakterystyka: umożliwia studiowanie na terenie Australii. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium pokrywającego koszty biletu lotniczego w obie strony, opłatę czesnego, tydzień zakwaterowania, małego kredytu.
Oferta: kursy i studia specjalistyczne
Wymagania: wiek 16-34 lata, przynajmniej średnia znajomość j. angielskiego, opłata zgłoszeniowa.
Kierunki studiów: według aktualnej oferty.


10) Studia w Japonii

www.tkfd.or.jp/eng/scholar/index.html
www.tkfd.or.jp

Charakterystyka: studia na terenie Japonii, programy badawcze, głównie w branży technicznej i elektronicznej.
Oferta: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi.
Wymagania: znajomość języka angielskiego lub japońskiego.
Kierunki studiów: według aktualnej oferty, znajdującej się na stronie The Tokio Foundation, głównie związane z rozwojem nowych technologii.


11) Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

ul. Nowy Świat
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 628-79-50; 625-69-32
fax.(0-22) 628-79-43
www.fulbright.edu.pl

Charakterystyka: studia w Stanach Zjednoczonych
Oferta: studenci, pracownicy naukowi. Możliwość realizacji stypendiów przeznaczonych na badania dla pracowników naukowych przed doktoratem, ze stopniem doktora, lub stypendia dla osób z wyższym wykształceniem.
Wymagania: realizacja indywidualnego projektu badawczego na wybranej uczelni amerykańskiej.
Kierunki studiów: według aktualnej oferty.


12) The Andrew W. Mellon Foundation

Council.of American Overseas Reserch Centers Smithsonian Institution p.o box 37-012
NHB Room CE 123, MRC 178
Washington DC 2[tel]
www.caorc.org

Charakterystyka: w Europie znajduje się kilkanaście instytucji Mellon Foundation oferujących tego typu stypendia.
Oferta: studenci, pracownicy naukowi ze stopniem doktora.
Wymagania: limit wieku do 40 lat w przypadku pracowników naukowych, znajomość wymaganego języka.
Kierunki studiów: pracownicy naukowi ze stopniem doktora w dziedzinach: archeologia, literatura angielska, historia sztuki, historia, języki i literatury europejskie i orientalne, lingwistyka, filozofia, prawo, muzyka, nauki humanistyczne i społeczne.


13) NATO Science Programme

Information Processing Centre (OPI)
Al. Niepodleglosci 188 B
[tel]Warszawa
tel: (022) 825 8895
faks: (022) 825 3319
www.opi.org.pl
www.nato.int/science

Charakterystyka: program stypendialny biura w Warszawie obejmuje stypendia Advanced Fellowship, w ilości około 20-25 rocznie. Polscy naukowcy mogą korzystać także z programów, które administrują biura Młodych innych państwach członkowskich.
Oferta: młodzi pracownicy naukowi, którzy chcą kontynuować pracę badawczą Młodych wybranym kraju NATO. Zawiera programy dla osób z pierwszym stopniem uniwersyteckim, dla naukowców z tytułem doktora oraz dla starszych pracowników naukowych.
Wymagania: znajomość języka danego kraju lub angielskiego, kontynuowanie pracy badawczej w wybranym kraju członkowskim.
Kierunki studiów: związane z realizowanym projektem, głównie kierunki techniczne.


14) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

ul. Grażyny 11
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 845 95 00
www.fnp.org.pl

Charakterystyka: konkurs stypendialny ma charakter ciągły. Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej odbywają się dwa razy w roku. Wniosek i załączniki należy składać w dwóch egzemplarzach w siedzibie fundacji w terminach do 30 kwietnia i do 31 października.
Oferta: skierowana do doktorów, pracowników naukowych.
Wymagania: określane przez fundację dla każdego programu stypendialnego.
Kierunki studiów: dziedziny na dany rok określa fundacja w porozumieniu z partnerami.


15) CEU Warsaw - Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna

ul. Nowy Świat 72
[tel]Warszawa
tel. (0-22) 828 80 09, 657 27 58
www.ceu.hu

Charakterystyka: ufundowana przez George'a Sorosa, z ośrodkami w Budapeszcie i Warszawie.
Oferta: studia podyplomowe, doktoranckie, wspieranie działalności badawczej w dziedzinach takich jak: ekonomia, socjologia, politologia, historia, prawo, ochrona środowiska, studia średniowieczne, studia europejskie i międzynarodowe.
Wymagania: programy skierowane do absolwentów wyższych uczelni, bez ograniczeń wiekowych.
Kierunki studiów: podyplomowe m.in. z zakresu: ekonomii, ochrony środowiska, historii, studiów nad społeczną i kulturową tożsamością płci, stosunków międzynarodowych i studiów europejskich, prawa, medwiestyki, studiów nad problematyką nacjonalizmu, nauk politycznych, socjologii, studiów nad Europą Południowo-Wschodnią


16) Fundacja Konrada Adenauera

ul. J. Dąbrowskiego 56
[tel]Warszawa
tel.(0-22) 848 54 01
www.kas.pl

Charakterystyka: niemiecka fundacja polityczna związana z CDU.
Oferta: przyznaje 8-10 stypendiów rocznie na studia podyplomowe, doktoranckie, a także na realizację dyplomu na niemieckiej uczelni.
Wymagania: dobra znajomość języka niemieckiego i zaliczenie na najwyższą ocenę 80 % przedmiotów.
Kierunki studiów: wszystkie kierunki z wyjątkiem medycyny.


17) Fundacja im. Friedricha Eberta

ul. Podwale 11
[tel]Warszawa
tel.(0-22) 831-13-03
www.fes.de/studienfoerderung

Charakterystyka: warszawskie biuro fundacji przekazuje wnioski do centrali w Bonn, gdzie odbywa się kwalifikacja.
Oferta: studia doktoranckie
Wymagania: stypendysta musi być doktorantem, po otwarciu przewodu doktorskiego, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, wiek do 30 lat
Kierunki studiów: nauki społeczne, polityczne, ekonomiczne, historia, prawo. Konieczność otwarcia w Polsce przewodu doktorskiego. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego Wiek do 30 lat


18) Fundacja Aleksandra von Humboldta

Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Strasse 12
53173 Bonn
www.humboldt-foundation.de

Charakterystyka: stypendia Romana Herzoga, przyznawane przez fundację z inicjatywy Niemieckiego Związku Szkół Wyższych.
Oferta: młodzi naukowcy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na pobyt naukowy w Niemczech
Wymagania: znajomość języka niemieckiego.
Kierunki studiów: przedstawiciele wszystkich kierunków, preferowani są prawnicy i ekonomiści


19) Inne źródła informacji o stypendiach zagranicznych

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Smolna 13
[tel]Warszawa
tel. (022) 826 74 34
www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

Charakterystyka: obszerna baza danych poświęcona stypendiom dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych.
Oferta: wyjazdy do Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kazachstanu, Łotwy, Mongolii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Państwa, z którymi trwają negocjacje dotyczące programów wymiany stypendialnej to:
Argentyna, Austria , Białoruś, Chorwacja, Cypr ,Egipt, Estonia, Grecja, Iran , Indie, Federalna Republika Jugosławii, Kuwejt, Republika Litewska, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Maroko, Meksyk, Portugalia, Federacja Rosyjska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Syria, Turcja.
Wymagania: kryteria kwalifikacji podane na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Kierunki studiów: każdego roku jest rozszerzana o nowe umowy stypendialne przeznaczone dla polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Centrum Doradztwa Edukacyjnego Fundacji Progress & Business
Miechowska 5b
30-041 Kraków
tel. (0-12) 636 01 00, 638 87 87
www.pbf.pl

Charakterystyka: największy na południu Polski bank danych o zagranicznych stypendiach i praktykach dla polskich studentów.
Oferta: informacje o programach stypendialnych ambasad, fundacji politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz innych organizacji fundujących wyjazdy studentów na zagraniczne uniwersytety.
Wymagania: trzeba się tam udać osobiście, bo na stronach internetowych nie ma żadnych informacji o stypendiach.
Kierunki studiów: wszystkie
Ambasady

Charakterystyka: oferty stypendialne umieszczane na stronach internetowych ambasad.
Wybrane adresy internetowe:

Ambasada Irlandii - www.irlandia.pl
Ambasada Brytyjska - www.britishembassy.pl
Ambasada Francuska - www.france.org.pl
Ambasada Grecji - www.greece.pl
Ambasada Chile - www.embachile.pl
Ambasada Australii - www.australia.pl
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej - www.chinaembassy.org.pl
Ambasada Japonii - www.emb-japan.pl
Ambasada Kanady - www.canada.pl
Ambasada Królestwa Danii - www.ambasadadanii.pl
Ambasada Królestwa Niderlandów - www.nlembassy.pl
Ambasada Królestwa Szwecji - www.swedish-embassy.pl
Ambasada Państwa Izrael - www.israel.pl
Ambasada Państwa Palestyny - www.palestyna.pl
Ambasada Peru w Polsce - www.perupol.pl
Ambasada Republiki Czeskiej - www.mzv.cz/warsaw
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec - www.ambasadaniemiec.pl

Strona Komisji Zagranicznej Parlamentu Studentów RP - www.psrp.org.pl/kz
Działy Współpracy z Zagranicą naszych uczelni


Najnowsze propozycje:

1.Stypendia GFPS (Gemeinschaft fuer studentischen Austausch in Mittel - und Osteuropa)

- dla studentów III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia
- dla asystentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 32 roku życia

Informacja: www.atanet.pl/gfps
Terminy: corocznie: do końca października (stypendium w semestrze letnim roku następnego) i do końca marca (stypendium w semestrze zimowym następnego roku)

2. Stypendia Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)
- dla doktorów fizyki
- aplikacje należy składać w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Państwowej Agencji Atomistyki: www.paa.gov.pl
- dla inżynierów i informatyków ze stopniem magistra
- aplikacje należy kierować bezpośrednio do CERN: www.cern.ch/jobs/

Szczegółowych informacji udziela także Biuro Współpracy Międzynarodowej UJ: www2.uj.edu.pl/IRO/
Termin składania wniosków: corocznie dwa terminy - styczeń, czerwiec.

3. Uniwersytet w Dreźnie
Dwusemestralne podyplomowe studia dla prawników poświęcone integracji europejskiej "Wspólne drogi do Europy - Europa Środkowo - Wschodnia na drodze do Unii Europejskiej"
Studia są bezpłatne. Wymagane są opłaty administracyjne i semestralny bilet miesięczny na środki komunikacji w Dreźnie (ok. 200 DM semestralnie).
Informacja: www.tu-dresden.de/jura/studium/aufbau.html
Obecnie można składać aplikacje na rok 2002/2003
Termin: 15 lipca
(zalecane jest wcześniejsze złożenie aplikacji; przyjęcie na studia może być potwierdzone przed upływem tej daty)
4. Stypendia w University College London
Informacje o kierunkach studiów: www.ucl.ac.uk/admission/pg
Informacje o stypendiach: www.ucl.ac.uk/admission/scholarships/index.html
Terminy składania wniosków zależą od dziedziny studiów i rodzaju stypendium.

5. Stypendia dla studentów z Europy Środkowo-Wschodniej i WNP
Soros Supplementary Grants Program (SSGP)

Open Society Institute oferuje stypendia uzupełniające dla studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, b. Związku Radzieckiego i Mongolii. O stypendia mogą ubiegać się osoby przyjęte na studia (prowadzące do uzyskania stopnia naukowego) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, sztuk pięknych i scenicznych, w innym niż ojczysty kraju regionu. Specjalny fundusz przewidziany jest dla Romów, uchodźców, przesiedleńców oraz azylantów, którzy mogą studiować na dowolnym kierunku. Program oferuje jedynie stypendia częściowe, kandydaci muszą więc udokumentować dodatkowe źródło finansowania swoich studiów.

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2002
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, [tel]Warszawa
e-mail: [email]

Opis szczegółowy popularnych ofert stypendialnych


Stypendia St. John's University
Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : USA
Dziedzina : Sport.
Kryteria kwalifikacyjne : Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz 1 klasa mistrzowska w pływaniu według tabel PZP.
Wymagany język : angielski
Forma pomocy : Uczelnia pokrywa koszty: czesnego, niezbędnych materiałów (książki), podróży na zawody, opieki lekarskiej oraz opłatę w domach studenckich.
Opis stypendium : Pełne oraz częściowe stypendia sportowe w St. John's University w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie reprezentują barwy uczelni. Uczelnia nie wypłaca kieszonkowego, ale organizuje odpłatną pracę na terenie uczelni oraz pracę ratownika na szkolnych pływalniach.
www : www.plywanie.pl/wyjazdyzagraniczne/sju/stypakoszty.htm


Stypendium Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Typ stypendium : dla studentów; podyplomowe
Kraj wyjazdu : Włochy
Kryteria kwalifikacyjne : Wymagania: dobra znajomość co najmniej dwóch oficjalnych języków instytutu: duńskiego, holenderskiego, angielskiego, fińskiego, francuskiego, niemieckiego, greckiego, włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego lub szwedzkiego. Kandydaci oprócz standardowych dokumentów obowiązani są przedstawić temat pracy magisterskiej lub doktorskiej leżący w zakresie badań instytutu.
Wymagany język : duński; holenderski; angielski; fiński; francuski; niemiecki; grecki; włoski; portugalski; hiszpański; szwedzki
Opis stypendium : Instytut, założony 1972 przez kraje należące do Wspólnoty Europejskiej, specjalizuje się w zaawansowanych programach i badaniach dotyczących zagadnień europejskich. Kształci studentów z niemal wszystkich krajów Europy. W 2000 roku dokumenty rekrutacyjne składane były poprzez UKIE, Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego, Al. Ujazdowskie 9, [tel]Warszawa, pokój 11 z dopiskiem na kopercie ""EUI"" i obejmowały jedynie program studiów doktoranckich. Koszt studiów pokrywała strona polska. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłat ze studiów magisterskich i doktoranckich na podstawie decyzji rektora.
Podania kierować do : Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji Badia Fiesolana
Adres : Włochy
San Domenico di Fiesole (FI) I-50016
Via dei Roccettini 9
telefon : (+39) 554 685 512
e-mail : [email] lub lubertac.iue.it
www : www.iue.it


Stypendium na studia w Australii

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Australia
Dziedzina : Wszystkie dziedziny.
Kryteria kwalifikacyjne : Wymagana przynajmniej średnia znajomość języka angielskiego.
Wymagany język : angielski
Forma pomocy : Możliwość ubiegania się o stypendium pokrywające koszty biletu lotniczego w obie strony, opłatę czesnego (maksymalnie za 24 tygodnie), tydzień zakwaterowania w schronisku młodzieżowym, jedną wycieczkę krajoznawczą i kartę telefoniczną. Stypendium nie porywa zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenia zdrowotnego, kosztów podręczników.
www.scholarship.com.au


Civic Education Project (CEP)

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : USA
Opis stypendium : Fundacja wspomagająca reformę szkolnictwa wyższego na uczelniach Centralnej i Wschodniej Europy. Aplikacje na rok akademicki 2001/2002 są przyjmowane do 1 marca 2001.
Podania kierować do : Civic Education Project (CEP)
Adres : USA
New Haven, CT 06511
1140 Chapel Street, Suite 2A
telefon : (1-203) 781-0263
e-mail : [email]
www.cep.org.hu


Stypendia Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V.

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Kryteria kwalifikacyjne : Stypendia gł. dla katolików.
Wymagany język : niemiecki
Opis stypendium : Katolicka organizacja stypendialna.
Podania kierować do : Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V.
Adres : Niemcy
Bonn D-53129
Hausdorffstr. 151
telefon : (+49) 228 517580
faks : (+49) 228 9175858
e-mail : [email]


Copernicus e.V.

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Dziedzina : Prawo, ekonomia lub nauki polityczne.
Kryteria kwalifikacyjne : Ukończony czwarty semestr studiów, dobre wyniki w nauce, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
Wymagany język : niemiecki
Forma pomocy : 4-miesięczne studia na Uniwersytecie w Hamburgu, 2-miesięczną praktykę w jednej z hamburskich firm, zakwaterowanie przy rodzinach, pokrycie kosztów podróży, pokrycie kosztów ubezpieczenia, kieszonkowe w wysokości 360 DM miesięcznie.
Opis stypendium : Mała organizacja na uniwersytecie w Hamburgu. Przyznaje kilkanaście semestralnych stypendiów studentom z Europy Środkowej i Wschodniej. Program rozpoczyna się 01.04 (dla składających podania do 01.10 roku poprzedzającego) lub 01.10 (dla składających podania do 01.04 roku bieżącego).
Podania kierować do : Verein zur Forderung der Ausbildung ost- und Mitteleuropaischer Studenten
Adres : Niemcy
Hamburg D-20146
Schlüterstr. 16
telefon : (+49) 4[tel]
faks : (+49) 4[tel]
e-mail : [email]
www: www.rrz.uni-hamburg.de/copernicus


Stypendium MEN

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu : dowolny
Dziedzina : Wszystkie dziedziny.
Opis stypendium : Informacji o stypendiach zagranicznych udziela Wydział Informacji tel./fax (0-22) 828 81 61 Zgłoszenie na stypendium powinno zawierać: kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w biurze), życiorys naukowy (dot. tylko pracowników naukowych), wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat, potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych, informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału, potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy, plan badawczy pobytu. Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym. Można starać się tylko o jedno stypendium.
Podania kierować do : 1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Warszawa [tel]
Smolna 13
telefon : (0-22) 826 74 34
faks : (0-22) 826 28 23
e-mail : [email]
www : www.buwiwm.edu.pl


Program Socrates-Erasmus

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu : kraje UE
Dziedzina : Wszystkie dziedziny.
Kryteria kwalifikacyjne : Dobre wyniki w nauce oraz znajomość języka kraju, do którego chce się wyjechać.
Forma pomocy : Wyrównanie różnicy w kosztach utrzymania i nauki między Polską a krajami Unii Europejskiej.
Opis stypendium : SOCRATES - program wspierający współpracę europejską zmierzającą do polepszenia jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. ERASMUS - program stypendialny dla studentów.Stypendium trwa od 3 do 10 miesięcy z możliwością przedłużenia do roku, jeśli tok studiów przewiduje obowiązkowe praktyki. Wszelkie informacje na temat programu udzielane są przez uniwersyteckie wydziały współpracy z zagranicą.
Podania kierować do : Uczelnianych koordynatorów Programu Socrates - Erasmus.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Warszawa [tel]
Mokotowska 43
telefon : (0-22) 622 34 47; 629 77 79; 629 78 79
e-mail : [email]
www : www.socrates.org.pl


Stypendium Fundacji Karola Adenauera

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu : Niemcy
Dziedzina : Wszystkie dziedziny oprócz medycyny.
Kryteria kwalifikacyjne : Dwa podstawowe warunki: zaliczenie na najwyższą ocenę 80 proc. przedmiotów z programu studiów oraz bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.Ważną rolę odgrywa także zaangażowanie społeczno-polityczne kandydata.Dla osób poniżej 30 roku życia.
Wymagany język : niemiecki
Forma pomocy : 15[tel]DM miesięcznie.
Opis stypendium : Niemiecka fundacja polityczna związana z CDU. Stypendium jest przyznawane minimum na rok. Zdarza się jednak, że fundacja wspiera swoich stypendystów nawet przez 3-4 lata.Nabór odbywa się co dwa lata. Najbliższy - grudzień 2002 r. (zgłoszenia wiosną 2002 r.). Stypendia (15[tel]marek miesięcznie) dostaje 10 osób.
Podania kierować do : Fundacja Karola Adenauera
Warszawa [tel]
J.Dąbrowskiego 56
telefon : (0-22) 848 54 01, 845-38-94
e-mail : [email]


Stypendium Fundacji im. Friedricha Naumanna

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Kryteria kwalifikacyjne : Przy kwalifikacji kandydatów brane jest pod uwagę ich zaangażowanie społeczne i polityczne.
Wymagany język : niemiecki
Forma pomocy : Stypendium na 1 lub 2 semestry.
Opis stypendium : Warszawskie biuro fundacji jedynie pośredniczy w ich przyznawaniu - można tam zasięgnąć informacji o terminach składania wniosków i wymaganej dokumentacji. Decyzja należy jednak do centrali w Bonn. Student sam ma znaleźć uniwersytet w Niemczech, który gotowy będzie go przyjąć.
Podania kierować do : Fundacja im. Friedricha Naumanna
Warszawa [tel]
Glogera 1 m. 27
telefon : (0-22) 823 94 57, 823 94 60
faks : (0-22) 823 67 92
e-mail: [email]


Ryoichi Sasakawa Young Leadres Fellowship Foug (SYLFF) Program

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu : Japonia
Wymagany język : angielski; japoński
Podania kierować do : Fundacja Tokio (The Tokyo Foundation)
Adres : Japonia
Tokio 1[tel]
Hibiya Central Building, Nishishinbashi 39845
www : www.tkfd.or.jp/eng/scholar/index.html


Stypendium rządu Francji dla studentów i młodych pracowników naukowych

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu : Francja
Kryteria kwalifikacyjne : Preferowane będą kandydatury wysunięte w ramach projektów współpracy francusko-polskiej - w pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania kandydatów, którzy nigdy nie korzystali z francuskiego stypendium.
Wymagany język : francuski
Forma pomocy : Wszystkie potrzeby stypendysty w czasie jego pobytu we Francji, także ubezpieczenie. Nie pokrywa kosztów podróży do Francji i z powrotem, jednak stypendium obejmuje koszty poruszania się po Francji.
Opis stypendium : Stypendia adresowane są głównie do studentów i młodych pracowników naukowych poniżej 35. roku życia (z wyjątkiem staży naukowych). Obszerną informację oraz formularze aplikacyjne można uzyskać w ambasadzie.
Podania kierować do : Ambasada Francji
Warszawa [tel]
Piękna 1
telefon : (0-22) 628 84 01-09
e-mail : [email]
www : www.france.org.pl


Stypendium rządu Francji dla studentów

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Francja
Dziedzina : Ekonomia, zarządzanie i handel zagraniczny.
Wymagany język : francuski
Forma pomocy : Około 2300 franków francuskich na miesiąc.
Opis stypendium : Czas trwania - jeden rok szkolny. Studenci IV i V roku.
Podania kierować do : C.R.C.I. Centre Service des bourses
Adres : Francja
Saint-Jean-de-la-Ruelle Cedex 45142
B.P. 109
www : www.france.org.pl


Stypendium rządu Francji dla humanistów

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu : Francja
Dziedzina : Literatura, językoznawstwo, język francuski jako język obcy.
Wymagany język : francuski
Opis stypendium : Dla studentów V roku, doktorantów i asystentów. Czas trwania - od jednego do czterech miesięcy.
Podania kierować do : Biuro Kształcenia Zagranicznego, MEN
Warszawa [tel]
Smolna 40
telefon : (0-22) 826 53 24.
www : www.france.org.pl


Stypendium rządu Francji - staże badawcze

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu : Francja
Dziedzina : Literatura, językoznawstwo, język francuski jako język obcy.
Wymagany język : francuski
Opis stypendium : Dla studentów V roku, doktorantów i asystentów. Czas trwania - jeden miesiąc.
Podania kierować do : Biuro Kształcenia Zagranicznego, MEN
Warszawa [tel]
Smolna 40
telefon : (0-22) 826 53 24.
www : www.france.org.pl


Stypendium rządu Francji dla artystów

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Francja
Dziedzina : Sztuki piękne.
Wymagany język : francuski
Forma pomocy : Kwota waha się między 4800 franków francuskich a 5600 franków francuskich.
Opis stypendium : Także dla artystów zawodowych. Czas trwania: 1-6 m-cy.
Podania kierować do : Ambassade de France en Pologne, Service Culturel
Warszawa [tel]
Piękna 1
telefon : (0-22) 628 84 01
www: www.france.org.pl

Stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia


Typ stypendium : dla studentów; dla uczniów; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu : dowolny
Dziedzina : Wszystkie dziedziny.
Kryteria kwalifikacyjne : Kandydat musi mieć średnią ocen przynajmniej 4,5, konieczne są też co najmniej trzy rekomendacje (w tym jedna od samodzielnego pracownika naukowego). Umiejętności kandydatów są weryfikowane przez specjalistów z innych niż ich macierzyste uczelni.
Forma pomocy : Wysokość stypendium nie jest stała i zależy od warunków stawianych przez zagraniczną uczelnię.
Opis stypendium : Warunkiem przyznania stypendium - poza merytorycznymi aspektami kwalifikacji - jest zobowiązanie aplikującego do powrotu po zakończeniu stypendium do Polski i przepracowanie w naszym kraju co najmniej 5 lat. Zobowiązanie to, umieszczone w umowie stypendialnej, gwarantowane jest podpisem na wekslu in blanco deponowanym w Fundacji. W przypadku niewykonania tego zobowiązania stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.
Podania kierować do : Crescendum Est-Polonia
Warszawa [tel]
Różana 8/10
telefon : (0-22) 845 63 69, 622 16 65
faks : (0-22) 845 62 08
e-mail: [email]
www: www.crescendumest.pl


Stypendium Środkowoeuropejskiej Fundacji Edukacyjnej CEU Warsaw

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu : Węgry
Dziedzina : Ekonomia, socjologia, politologia, historia, prawo, ochrona środowiska, studia średniowieczne, studia europejskie i międzynarodowe.
Opis stypendium : Uczelnia ufundowana przez George'a Sorosa ma ośrodki w Budapeszcie i Warszawie. Nie ma ograniczeń wiekowych.
Podania kierować do : Uniwersytet Europy Środkowej/ Central European University (CEU)
Warszawa [tel]
Nowy Świat 72
telefon : (0-22) 828 80 09 lub 657 27 58
e-mail: [email]
www: www.ceu.hu


Stypendia DAAD

Typ stypendium : dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Wymagany język : niemiecki
Opis stypendium : DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców. Z każdego rodzaju stypendium oferowanego przez DAAD można skorzystać tylko raz. Informacje o programach stypendialnych można uzyskać w warszawskim przedstawicielstwie DAAD, Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (tel. 22/826-28-84 dr Bogusław Szymański) i niemieckich Konsulatach Generalnych w Gdańsku (tel. 0-58/ 341-43-66), Krakowie (0-12/ 421-84-73) i Wrocławiu (0-71/ 372-46-10).
Podania kierować do : Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Warszawa [tel]
Czeska 24/2
telefon : (0-22) 617 48 47; 616 13 08
faks : (0-22) 616 13 08; 616 12 96
e-mail: [email]
www: www.daad.de


Stypendium DAAD

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Dziedzina : Germanistyka.
Kryteria kwalifikacyjne : I lub II rok studiów. Limit wieku - 32 lata.
Wymagany język : niemiecki
Opis stypendium : Czas trwania - 1 semestr.
Podania kierować do : Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Warszawa [tel]
Czeska 24/2
telefon : (0-22) 617 48 47; 616 13 08
faks : (0-22) 616 13 08; 616 12 96
e-mail: [email]
www: www.daad.de


Stypendium DAAD

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Dziedzina : Germanistyka.
Kryteria kwalifikacyjne : Studenci IV lub V roku. Limit wieku - 32 lata. Bardzo dobre wyniki w nauce.
Wymagany język : niemiecki
Opis stypendium : Zbieranie materiałów do pracy magisterskiej na macierzystej uczelni. Przyznawane na 1-3 miesiące.
Podania kierować do : Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Warszawa [tel]
Czeska 24/2
telefon : (0-22) 617 48 47; 616 13 08
faks : (0-22) 616 13 08; 616 12 96
e-mail : [email]
www : www.daad.de


Stypendium DAAD - wakacyjne kursy niemieckiego

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Dziedzina : Nauka języka niemieckiego.
Kryteria kwalifikacyjne : Studenci gł. kierunków humanistycznych, społecznych, absolwentów tych kierunków oraz studentów Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów.
Wymagany język : niemiecki
Opis stypendium : Miesięczna nauka niemieckiego.
Podania kierować do : Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Warszawa [tel]
Czeska 24/2
telefon : (0-22) 617 48 47; 616 13 08
faks : (0-22) 616 13 08; 616 12 96
e-mail : [email]
www : www.daad.de


Stypendium Siemens S.A. I DAAD

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : Niemcy
Dziedzina : Elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, telekomunikacja, informatyka.
Wymagany język : niemiecki
Podania kierować do : Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Warszawa [tel]
Czeska 24/2
telefon : (0-22) 617 48 47; 616 13 08
faks : (0-22) 616 13 08; 616 12 96
e-mail : [email]
www : www.daad.de


Academic-Year Ambassadorial Scholarship

Typ stypendium : dla studentów
Kraj wyjazdu : dowolny
Dziedzina : wszystkie
Opis stypendium : Dla studentów, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów magisterskich. Informacje udzielane są bezpośrednio w Klubie.
Podania kierować do : Klubu Rotariański
Warszawa [tel]
Nowogrodzka 50
telefon : (0-22) 629 50 40
e-mail : [email]
www : www.rotary.org, www.rotary.org.pl

 »

Pomoc językowa