Proszę o pomoc w przetłumaczeniu zdania

Temat przeniesiony do archwium
Zasady funkcjonowania rejestru przedsiębiorców w ramach KRS.