Proszę o pomoc w przetłumaczeniu zdania

Temat przeniesiony do archwium.
Zasady funkcjonowania rejestru przedsiębiorców w ramach KRS.