Profil użytkownika domma997 - wpisy na forum

Bardzo dziękuję za pomoc.…
a gdybym chciała przetłumaczyć temat "Posiadanie, użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez funkcjonariusz policji". Czy mogłabym przetłumaczyć temat tak "The possession, use or utilization of force and firearms by police officers.…
W ich pracach licencjakich zostały użyte słowa use or utilization u trzech promotorów, którzy zaakceptowali te tematy, więc mój też promotor pewnie też zaakceptuje te słowa. Zastanawiam się czy reszta zdania jest poprawna gramatycznie. Chciałam zamienić te zdanie na to z myślnikiem, żeby mój temat nie był zbyt podobny do innych tytułów prac obronionych już na mojej uczelni.…
Kilka osób na mojej uczelni przetłumaczyło użycie oraz wykorzystanie właśnie jako use or utilization.…
Czy temat "Force and firearms - their use or utilization by police officers" jest poprawnie przetłumaczony, czy lepiej gdybym przetłumaczyła go w sposób "Means of direct coercion and firearms - their use or utilization by police officers".…
W ustawie rozróżnia się te dwa pojęcia. Użycie polega na zastosowaniu środków wobec osób, natomiast wykorzystanie polega na zastosowaniu ich wobec zwierząt.…
a tłumaczenie "The use and utilisation of direct coercion measures and firearms by police officers".…
Muszę przetłumaczyć temat pracy licencjackiej "Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez policjantów". Czy tłumaczenie "The use and use of direct coercion measures and firearms by police officers" jest poprawne?…