ill-timed - archiwum słówek dniaword #6422 of the day (2021-02-24):

ill-timed

DEFINITION:[adjective] - done or happening at the wrong time
EXAMPLE:His comment on her divorce was rude and ill-timed.
POLISH TRANSLATION:nie w porę, w niewłaściwym czasie


Adjective/Noun/Verb & Preposition of the day:

empathetic to

EXAMPLE:Nurses here are compassionate and empathetic to patients.
POLISH TRANSLATION:empatyczny, pełen zrozumienia
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony