poxy - archiwum słówek dniaword #6423 of the day (2021-02-25):

poxy

DEFINITION:[adjective] - that has little value, importance or influence
EXAMPLE:She gets paid a poxy seven pounds an hour in that cleaning job.
POLISH TRANSLATION:nędzny, lichy


Adjective/Noun/Verb & Preposition of the day:

critic of

EXAMPLE:She was a harsh critic of the government.
POLISH TRANSLATION:krytyk czegoś

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony