Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim– ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#1711
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Choose the correct verb. Mind if the noun is countable/uncountable.

Wybierz właściwą formę czasownika. Zwróć uwagę, czy rzeczownik jest policzalny/niepoliczalny.

  1. Her hair   scruffy and in a mess.

  2. Physics   my favourite subject.

  3. Let's run! The police   coming!

  4. These trousers   to be shortened.

  5. Your advice   been very useful.

  1. Going to parties   me more relaxed.

  2. My favourite pyjamas   still wet so I need to wear the other pair.

  3. Measles   a very dangerous disease.

  4. Darkness   me feel uncomfortable.

  5. Mineral water   all I need at the moment.

Więcej ćwiczeń dla Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (10)

Jaka będzie różnica między make makes? jaka jest zasada? tak samo inne jak helps help. Tak samo Has czy Have Proszę o wyjaśnienie. W środę mam kolkowium

Wg 'English grammar in use' Murphy'ego "police" zawsze łączy się/używa się z "are" czyli liczbą mnoga czasownika. Alternatywa to "a policeman/ a police officer" i ich używamy z l.pojedynczą.

ciężko :)

W innym zestawieniu policja była traktowana jako niepoliczalna. Czasem tego naprawdę nie rozumiem.

Thank you, ang.pl

Włosy są niepoliczalne, dlatego będą "is", a policja też jest dla mnie nieintuicyjna, ale musimy zapamiętać, że jak cię policja ściga to widzisz ją wszędzie i jest jej więcej niż byśmy chcieli DX

Włosy są niepoliczalne, dlatego będą "is", a policja też jest dla mnie nieintuicyjna, ale musimy zapamiętać, że jak cię policja ściga to widzisz ją wszędzie i jest jej więcej niż byśmy chcieli DX

Włosy są niepoliczalne, dlatego będą "is", a policja też jest dla mnie nieintuicyjna, ale musimy zapamiętać, że jak cię policja ściga to widzisz ją wszędzie i jest jej więcej niż byśmy chcieli DX

Włosy są niepoliczalne, dlatego będą "is", a policja też jest dla mnie nieintuicyjna, ale musimy zapamiętać, że jak cię policja ściga to widzisz ją wszędzie i jest jej więcej niż byśmy chcieli DX

Police are a hair is?