Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#1712
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct verb. Mind if the noun is countable/uncountable.

Wybierz właściwą formę czasownika. Zwróć uwagę, czy rzeczownik jest policzalny/niepoliczalny.

  1. Modern furniture   very expensive.

  2. In my opinion Dutch   a difficult language.

  3. My luggage   lost at the airport yesterday.

  4. The advice you gave me a few days ago   very helpful.

  5. Your scales   not accurate.

  1. Mathematics   never been interesting to me.

  2. Money   said to be the root of all evil.

  3. You mustn't go outside, Tom. Measles   a contagious disease.

  4. Our scissors   cut properly.

  5. They say that accommodation in London   ridiculously expensive.

Więcej ćwiczeń dla Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

:)

Thank you, ang.pl