Pytania i przeczenia w czasie past simple – testy

Polecenie:

Make a general question. Do not change the subject of the sentence.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Past Simple - pytania i przeczenia

  1. I went to the supermarket yesterday.

  2. She tried skiing last month.

  3. They paid a lot of money for their car.

  4. I thought about it yesterday.

  5. Jill finally stopped smoking last week.

  1. The train arrived late yesterday.

  2. She worked in a bank for ten years.

  3. He was a teacher for four years.

  4. I ran a marathon last week.

  5. Her parents were in the school ten minutes ago.

Więcej ćwiczeń dla Past Simple - pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Past Simple - pytania i przeczenia lub wszystkie Past Simple ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl/

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.