Past Simple w pytaniach – ćwiczenia online

Polecenie:

Ask about the underlined part of the sentence.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Past Simple - pytania i przeczenia

  1. They went home by bus yesterday.

  2. I played chess yesterday evening.

  3. I lent him $50 last week.

  4. We were at the National Gallery last weekend.

  5. She got a lovely present on her last birthday.

  1. The professor had his speech at one o'clock.

  2. Paul found my key under the table yesterday.

  3. The weather was absolutely beautiful yesterday.

  4. You saw our neighbour at the theatre last Sunday.

  5. He borrowed two books from the library.

Więcej ćwiczeń dla Past Simple - pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Past Simple - pytania i przeczenia lub wszystkie Past Simple ćwiczenia

Komentarze (14)

@Redakcja

Ok, dziękuje za wyjaśnienie :)

@malpuk: Czasownik w pytaniu z operatorem did jest w bezokoliczniku. Bezokolicznik od had to HAVE (has nie jest bezokolicznikiem, tylko formą czasu teraźniejszego w 3.os. l.poj!)

@grosicki: Pytanie 'Kogo widziałeś?' nie jest pytaniem o podmiot! W tym przykładzie podmiot jest znany: ty. Pytanie o podmiot brzmiałoby: "Kto cię widział?'

Dlaczego w 9 jest operator "did" skoro jest to pytanie o podmiot? Czy nie powinno być "Who you saw...?"

Dlaczego wszędzie musi być 'did'? Nie można napisać np. 'What time the professor had his speech?'?

W zdaniu 9 podmiotem jest 'You'

W zdaniu 9 odpowiedź jest z operatorem did. Dlaczego? Przecież pytamy o podmiot.

Ponawiam pytanie: 'Dlaczego w 6 zdaniu the professor have a nie has?' I nie mówcie mi tu o tym, że has to w perfectach występuje bo nie wiem co ma piernik do wiatraka. Ma to w tamtych przypadkach zupełnie inne zastosowanie. Tutaj mamy zdanie: "The professor had his speech at one o'clock." A więc w pytaniu używamy 'Did' i czasownik had musi być w I formie, czyli has (a nie have, bo to 3 os.). Jak wiemy, he,she,it has jest poprawnie. O co więc tutaj chodzi?

Thank you, ang.pl/

Dlaczego w zdaniu 8 (The weather was absolutely beautiful yesterday.) w odpowiedzi
jest użyte like (What was the weather like yesterday?). Czy to ma jakieś konkretne zastosowanie albo regułę czy nie.

@rokfor1906 'Dlaczego w 6 zdaniu the professor have a nie has?'
@mleki 'has występuje tylko w present simple i perfektach' -racja, ale
- Bardziej dlatego, ponieważ jest to pytanie o rzeczownik jakim jest 'czas', a nie o podmiot 'jakim jest profesor'.
W zwykłych pytaniach wkorzystujemy did + I formę czasownika. W tym przypadku pierwsza forma od 'had' to 'have'.
W pytaniach o podmiot wykorzystujemy II formę czasownika.

Czy w zadaniu 8 mógłbym napisać "Which was the weather yesterday?" czy jest w tym jakiś błąd?

has występuje tylko w present simple i perfektach

Dlaczego w 6 zdaniu the professor have a nie has?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.