Present perfect – just, already, yet: ćwiczenia

ćwiczenie nr
#1775
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences using yet, just or already.

Uzupełnij zdania, wstawiając yet, just lub already.

  1. Has Tom had lunch ?

  2. If only you'd called a minute earlier! Jack has gone out.

  3. She hasn't learnt how to speak English .

  4. - What time is he coming? - I've told you twice. He'll be here after lunch.

  5. It's rather late, so Julie has gone to bed.

  1. We haven't started tea .

  2. We've met. You don't need to introduce me.

  3. Don't hang up! Bill has come in. Hold on a minute.

  4. Have you finished work ?

  5. I've eaten lunch and I'm so full.

Więcej ćwiczeń dla Present Perfect — just, already, yet:
1775
pobierz ćwiczenie jako PDF
Complete the sentences using yet, just or already.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

nr 10. czy może być również already?
I've just eaten lunch and I'm so full. Właśnie się najadłam i jestem pełna, a jeśli I've already..... to nie będzie miało
takiego samego znaczenia?

Proskipiotr w mojej ocenie jest podkreślenie, że ktoś najadł się dosłownie przed chwilą - "so full"

sometimes when you say : I've already eaten lunch and I'm so full. or I've just eaten lunch and I'm so full. Is not a difference. But it is in this website. If I'm wrong write a comment about it

Thanks, ang.pl/