Ćwiczenia online - Strona bierna - konstrukcje bezosobowe

Polecenie:

Create sentences in the impersonal passive.

poziom ćwiczenia: B2

Opis gramatyki: Strona bierna - konstrukcje bezosobowe

  1. The painting is thought to   stolen sometime on Saturday.

  2. It is claimed the accident   happened if it hadn't been foggy.

  3. At the time of the accident, the driver was said to   on duty for eleven hours.

  4. It is understood the project   finished before the end of the year.

  5. It is suspected that the teenagers   how fast the river was flowing.

  1. The refugees are known to   in London for several months.

  2. It is hoped the weather   before the start of the competition.

  3. It is said that several of the islanders   attacked by shark in recent years.

  4. The government is expected   the findings of the committee next week.

  5. The road is expected   until Sunday afternoon.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - konstrukcje bezosobowe:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - konstrukcje bezosobowe lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (3)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

tylko w stosunku do czasownika raportującego ale w konstrukcji gdy zaczynamy zdanie od podmiotu

Przeczytałam w omówieniu impersonal passive, że kwestie przyszłe i teraźniejsze wyrażamy w present simple/continuous. Dlaczego w przykładzie 4. i 7. jest future simple? Nie rozumiem, czy ktoś mógłby pomóc?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.