Bezokolicznik – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#2557
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences with the correct option.

Uzupełnij zdania właściwą odpowiedzią.

  1. I don't   to go out this evening.

  2. I hear that Alan   to play the guitar.

  3. What do you   to do at the weekend.

  4. I'm   to go skiing in the Alps next winter.

  5. When the headmaster comes in we have to   to show respect.

  1.   to pass exams if you study hard.

  2.   to complain when nobody cares about the service.

  3. I'm   to hear that you'll be leaving us soon.

  4. I don't think that Danny has   to work in his father's shop.

  5.   me to lend you money every time you ask.

Więcej ćwiczeń dla Verb patterns: czasownik plus to-infinitive:
2557
pobierz ćwiczenie jako PDF
Complete the sentences with the correct option.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

stówka

ok

Thank you, ang.pl/.