Verb patterns: czasownik plus to-infinitive

Bezokolicznika z to (to + infinitive) używamy w następujących przypadkach:

W tym miejscu znajdziecie wzory czasownikowe z czasownikami, po których używamy to-infinitive.

czasowniki, po których trzeba użyć to-infinitive

To-infinitive występuje po wielu popularnych czasownikach, np:

playagree zgadzać się
playdecide decydować
playexpect oczekiwać
playwant chcieć
playlearn nauczyć się
playWe agreed to take part in this game. Zgodziliśmy się wziąć udział w tej grze.
playAnd this is when he decided to turn all the way back. I właśnie wtedy zdecydował, że zawróci.
playAm I expected to pay the bills for you? Czy oczekujesz, że będę płacić za ciebie rachunki?
playDo you want to stay longer? Chcecie dłużej zostać?
playI'd like to learn to ski. Chciałabym nauczyć się jeździć na nartach.

Ale to nie koniec listy. Można do niej dodać wiele innych czasowników, np:

learn, refuse, deserve, attempt, neglect, aim, offer, seek, manage, commence, can't bear, can't wait, shudder, fail, hurry, grow, struggle, consent, long, compete, hesitate, bother, tend, strive, proceed, afford, volunteer, trouble, undertake

Spójrzcie, jak wygląda to na wybranych przykładach:

playThey refused to cooperate with us. Odmówili współpracy z nami.
playShe managed to escape. Zdołała uciec.
playI can't wait to move abroad. Nie mogę się doczekać przeprowadzki za granicę.
playI shudder to think what my parents will say when they find out I've dropped out of college. Wzdragam się na myśl, co powiedzą moi rodzice, kiedy się dowiedzą, że wyleciałem z uczelni.
playYou definitely don't deserve to be treated like that. Stanowczo nie zasługujesz, żeby cię w ten sposób traktowano.
playI learnt to ride a bike when I was three. Nauczyłem się jeździć na rowerze, kiedy miałem trzy lata.
playDon't bother to bring a hairdryer. I'll let you use mine. Nie kłopocz się z przywożeniem suszarki do włosów. Pozwolę ci korzystać z mojej.
playHe tried hard but failed to convince the police officer that he was innocent. Starał się bardzo, ale nie udało mu się przekonać policjanta, że jest niewinny.
playOur neighbour offered to look after our flat when we're away. Nasza sąsiadka zaoferowała, że przypilnuje nam mieszkania, kiedy wyjedziemy.
playI tend to gain weight easily. Mam tendencję do tycia.
playIf you have any questions, don't hesitate to call me. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować.

to-infinitive po czasownikach stop, regret, try, go on

Po czasownikach stop, regret, try, go on też można użyć to-infinitive, ale w określonym kontekście. Forma -ing zmienia znaczenie przekazu:

We stopped to ask for directions. Zatrzymaliśmy się, żeby zapytać o drogę.
(Ale: She stopped writing, czyli Przestała pisać.)
We regret to inform that... Z przykrością zawiadamiamy, że...
(Ale: I regret telling him the truth, czyli Żałuję, że mu powiedziałem prawdę.)
I'll try to be on time, I promise. Spróbuję być na czas, obiecuję.
(Ale: If nothing else works, try counting sheep, czyli Jeśli nic innego nie zadziała, spróbuj liczyć owce.)
She went on to discuss the next item. Przeszła do omówienia kolejnego punktu.
(Ale: She went on talking for hours!, czyli Gadała bez końca!)

to-infinitive z czasownikami start, begin, continue

Natomiast po czasownikach start, begin i continue można użyć to-infinitive lub -ing, co nie wpływa na znaczenie czasownika ani zdania:

It started to rain, so we hid inside.
= It started raining, so we hid inside.
Zaczęło padać, więc schowaliśmy się wewnątrz.
The actors continued to perform despite the storm.
= The actors continued performing despite the storm.
Aktorzy kontynuowali występ mimo burzy.
It began to snow.
= It began snowing.
Zaczęło padać.

to-infinitive po dopełnieniu, czyli verb + object + to-infinitive

Trzeba tu wspomnieć, że po wielu czasownikach można też dodać dopełnienie (rzeczownik lub zaimek). Należą do nich np:

intend, need, prepare, choose, promise, train, would like, would love, would hate, want
playHe begged to be given another chance. / He begged the teacher to give him another chance. Błagał, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. / Błagał nauczyciela, żeby dał mu jeszcze jedną szansę.
playI'd like to have more free time. / I'd like you to have more free time. Chciałbym mieć więcej czasu. / Chciałbym, żebyś (ty) miał więcej czasu.
playWe want to submit the report by tomorrow. / We want you to submit the report by tomorrow. Chcemy przedłożyć raport do jutra. / Chcemy, żebyście (wy) przedłożyli raport do jutra.
playThey expect to get here by noon. / They expect us to get there by noon. Spodziewają się dotrzeć tu przed południem. / Spodziewają się, że (my) dotrzemy tam przed południem.
playI trained to be a maths teacher. / I trained my dog to be obedient. Szkoliłem się, żeby zostać nauczycielem matematyki. / Szkoliłem mojego psa, żeby był posłuszny.

To-infinitive użyjemy także po wielu czasownikach, do których obowiązkowo dodajemy dopełnienie (może nim być rzeczownik lub zaimek), np.

advise, allow, enable, encourage, assist, inspire, induce, entitle, stimulate, teach, remind, urge, tell, permit, invite, accustom, appoint, empower, tempt, condemn, force, bribe, lead, elect, cause, challenge, charge, employ, prompt, provoke, select, dare

Spójrzcie na przykładowe zdania:

playDad reminded me to send Emily a birthday card. Tata przypomniał mi, żebym wysłał Emily kartkę urodzinową.
playJack's parents encouraged him to learn foreign languages. Rodzice Jacka zachęcili go, żeby uczył się języków obcych.
playWho taught you to ski? Kto nauczył cię jeździć na nartach?
playI advised him to accept the offer. Poradziłam mu, żeby przyjął ofertę.
playThey invited us to participate in the project. Zaprosili nas do udziału w projekcie.

to-infinitive z czasownikiem help

Nie zapomnijmy o czasowniku help, który może być użyty z dopełnieniem lub bez, a także z bare infinitive lub to-infinitive.

My sister helped me to organise the party.
= My sister helped me organise the party.
Siostra pomogła mi zorganizować imprezę.
My sister helped organise the party.
= My sister helped to organise the party.
Siostra pomogła zorganizować imprezę.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

KasiaM78: przymiotniki tam są. Tłumacząc słowo w słowo (oczywiście nie ma to sensu):
I'm glad - jestem zadowolony
It's not easy - to nie jest proste
I'm sorry - jestem przykry
It's difficult - to jest trudne

pewnie już to wiesz, ale może ktoś inny nie.

Do Redakcji:

W 4.punkcie. w 3 przykładzie:
W pytaniu: Czy oczekujesz, że będę płacić za ciebie rachunki?- Am I expected to pay the bills for you?
Powinno być: Do you expect me to pay the bills for you?

Czy mam racje?:)

W pkt 3 powinno być po przysłówkach.

Witam Prosze o wyjasnienie zdania i jego tłumaczenia: Am I expected to pay the bills for you? Czy oczekujesz, że będę płacić za ciebie rachunki?
pozdrawiam

Wspaniałe, dziękuje! Miałam problem gdzie i kiedy wstawić "to" teraz już wiem. Dziękuje!