Verb patterns: czasownik plus V+ing

Poniżej znajdziecie przykłady czasowników, po których użyjemy czasownika z końcówką -ing. Dla ułatwienia zapamiętania tych wzorów, przedstawiamy je również w zdaniach.

po których czasownikach używamy -ing

Forma czasownika z końcówką -ing pojawia się po czasownikach wyrażającymi ogólne upodobania, np:

playlove kochać, uwielbiać
playlike lubić
playnot mind nie mieć nic przeciwko
playnot like nie lubić
playhate nienawidzić
playdetest nienawidzić
playdislike nie lubić
playprefer woleć
playenjoy lubić

Przyjrzyjmy się przykładom:

playWe love learning English. Uwielbiamy uczyć się języka angielskiego.
playWe don't mind doing exercises. Nie mamy nic przeciwko wykonywaniu ćwiczeń.
playHowever, we detest learning by heart. Jednakże, nienawidzimy uczyć się na pamięć.
playWe prefer having fun. Wolimy dobrze się bawić.
playWe hate singing. Nienawidzimy śpiewać.
playOur music teacher doesn't like listening to us. Nasz nauczyciel muzyki nie lubi nas słuchać.
playWe dislike getting up early. Nie lubimy wcześnie wstawać.
playWe enjoy staying up late. Lubimy późno chodzić spać.

inne wyrażenia, z którymi używamy -ing

Forma ciągła -ing pojawia się też po niektórych innych wyrażeniach i czasownikach, np:

playcan't help nie móc się powstrzymać
playcan't stand nie móc znieść
playgive up rzucić, zaprzestać
playbe keen on lubić, być entuzjastą
playbe fond of lubić, być entuzjastą

playadmit przyznać się
playavoid unikać
playcelebrate świętować, uczcić
defer odraczać, opóźniać
playdelay opóźniać
playdeny zaprzeczać
playfancy mieć ochotę
playconsider rozważać
playfinish skończyć
playpostpone przełożyć, przesunąć
playforgive wybaczyć
playimagine wyobrażać sobie
playkeep (on) kontynuować
playpractise ćwiczyć
playprevent zapobiegać
playrisk ryzykować
playsuggest sugerować, proponować
playinvolve wymagać, wiązać się z
entail wiązać się z, pociągać za sobą

Spójrzcie na przykłady:

playThe film was so moving that I couldn't help crying all the time. Film był tak poruszający, że nie mogłam się powstrzymać od płaczu.
playI can't stand being interrupted when I'm talking. Nie znoszę, jak ktoś mi przerywa, gdy mówię.
playDo you fancy going to the cinema tonight? Czy masz ochotę wyjść dziś wieczorem do kina?
playHave you ever considered travelling to India? Czy kiedykolwiek rozważałeś wyjazd do Indii?
playYou should definitively give up smoking. Definitywnie powinnaś rzucić palenie.
playDon't get discouraged - keep on trying! Nie zniechęcaj się - próbuj nadal.
playI wonder if they are keen on dancing. Zastanawiam się, czy oni lubią tańczyć.
playI myself am fond of dancing and singing. Osobiście, lubię tańczyć i śpiewać.

-ing po czasownikach go i come

Po czasownikach come i go używamy formy -ing z czasownikami, które odnoszą się do czynności rekreacyjnych i sportów, np.

go wind-surfing
go riding
go fishing
go sailing
go jogging
playgo swimming
go climbing

Zaliczyć tu można robienie zakupów:

playgo shopping

Jak to wygląda w zdaniach?

playWould you like to go swimming tomorrow? Chciałabyś jutro pójść popływać?
playCome fishing with us. It'll be fun. Chodź z nami na ryby. Będzie fajnie.
playI often go jogging before work. Często biegam przed pracą.
playShall we go shopping together? Pójdziemy razem na zakupy?
playWhy don't we go climbing at the weekend? Może w weekend pojedziemy się gdzieś powspinać?

-ing po czasownikach need, want, require

Forma -ing ma też zastosowanie po czasownikach need, want, a także require w znaczeniu wymagać, potrzebować:

playYour daughter just needs some encouraging. Twoja córka potrzebuje tylko trochę zachęty.
playThe roof needs repairing. Can you see to it? Dach wymaga naprawy. Zajmiesz się tym?
playThe hinges need oiling. I can't stand the squeaking sound they're making. Zawiasy wymagają naoliwienia. Nie mogę znieść tego skrzypiącego dźwięku, który wydają.
playDon't you think these shoes need mending? Your feet show through the holes! Nie sądzisz, że te buty wymagają naprawy? Twoje stopy wystają przez dziury!
playThe kitchen wants painting. It's ten years since the flat was decorated. Kuchnia wymaga pomalowania. Mija dziesięć lat, odkąd mieszkanie było remontowane.

Dla uzupełnienia wiadomości na temat czasownika z końcówką -ing, sugerujemy zapoznanie się z informacjami o formie gerund (piszemy tam o czasowniku w funkcji rzeczownika) oraz participles.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (8)

czy to przypadkiem nie błąd: Nasz nauczyciel muzyki nie lubi nas słuchać. Bo dla mnie to brzmi źle xd

lektor powiedzał " the police noted" a nie noticed....

definitevely ?? powinno być definitly...

pomocna stronka dziekujemy

super, strona się pięknie rozwija jest bardzo przydatna ..

Strona jest rewelacyjna

a dlaczego nie można powiedzieć:

we love to learn English

tylko

We love learning English

obie formy są poprawne? jak jest różnica? Pytanie dotyczy się wszyskich czasówników like,prefer itp

Z góry dzięki

kurczę, bardzp przydatne!
Dzięki za tę wspaniałą stronę!