Bezokolicznik i forma ciągła -ing w języku angielskim

Istnieje grupa czasowników, które występują zarówno z czasownikami w formie ciągłej (-ing form) jak i pełnymi bezokolicznikami (to infinitive). W zależności od formy czasownika, z którym się łączą - zmienia się znaczenie całej wypowiedzi.

Poniżej przedstawiamy przykłady par tych czasowników:

1. forget

forget + to zapomnieć coś zrobić
forget + -ing zapomnieć, że się coś zrobiło
playHe forgot to close the door. On zapomniał zamknąć drzwi.
playHe forgot closing the door. On zapomniał, że zamknął drzwi.

2. remember

remember + to pamiętać, żeby coś zrobić
remember + -ing pamiętać, że się coś zrobiło
playI remembered to switch the lights off. Pamiętałam, żeby wyłączyć światła.
playI remember switching the lights off. Pamiętam, że wyłączałam światła.

3. stop

stop + to zrobić przerwę, żeby coś zrobić
stop + -ing przestać coś robić
playI will stop to take a picture. Zatrzymam się, żeby zrobić zdjęcie.
playI will stop taking pictures. Przestanę robić zdjęcia.

4. go on

go on + to zakończyć jedną czynność i zacząć drugą
go on + -ing robić coś dalej, nie przestawać
playI will read the newspapers
and then go on to write letters.
Przeczytam gazety i przejdę do pisania listów.
playGo on talking! Mów dalej!

5. mean

mean + to zamierzać coś zrobić
mean + -ing wiązać się z
playI didn't mean to hurt you. Nie chciałem ciebie skrzywdzić.
playIt means spending a lot of money. To się będzie wiązać z dużymi wydatkami.

6. regret

regret + to być przykro, oficjalne "wyrazy współczucia"
regret + -ing żałować czegoś, co się zrobiło (wyrzuty sumienia)
playWe regret to inform you that your visa is invalid. Z przykrością informujemy, że Pana wiza straciła ważność.
playI regret not helping this man. Żałuję, że nie pomogłam temu człowiekowi.

7. be sorry

be sorry + to żałować, współczuć
be sorry for + -ing żałować, czuć wyrzuty sumienia
playI'm sorry to hear that. I didn't know that she passed away. Przykro mi, nie wiedziałam, że ona nie żyje.
playMike was sorry for kicking his friend. Mike żałował, że kopnął kolegę.

8. try

try + to próbować (zrobić wysiłek, postarać się)
try + -ing wypróbować (jako eksperyment)
playCan you try to move this cupboard? Możesz spróbować przesunąć tę szafkę?
playIf you don't see, try reading with your glasses on. Spróbuj przeczytać w okularach, jeśli nie widzisz.

9. (would) prefer

would prefer + to woleć (w konkretnej sytuacji)
prefer + -ing woleć (ogólnie, z zasady)
playI would prefer to stay at home today. Dziś wolałabym zostać w domu.
playI prefer skiing to swimming. Wolę jazdę na nartach niż pływanie.
Komentarze (7)

Czy poprawne byłoby zdanie " I regret that I've been not helping this man " . Zamiast "I regret not helping this man." ??

Nie, to nie jest błąd.
Zdanie: To się będzie wiązać z dużymi wydatkami." a
"To się wiąże z dużymi wydatkami" oznacza to samo, a mianowicie; trzeba będzie zapłacić rachunek.
P.S. Nie można tego brać dosłownie...

Sądzę, że zdanie "It means spending a lot of money." jest w present simple (czyli jak mniemam tłumaczenie powinno brzmieć - "to się wiąże z dużymi wydatkami"). A tłumaczenie tutaj brzmi "To się będzie wiązać z dużymi wydatkami.", które jednoznacznie wskazuje na to, że to będzie w przyszłości. Czy to nie jest błąd w tłumaczeniu?

THAN używa się w stopniowaniu przymiotników (stopień wyższy):P

Macie dwa punkty "6". :)

nie. jak masz formę czasowników z ing to jest "TO"

czy w tym ostatnim zdaniu może być słówko "than"?
a może powinno?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.