Miejsca po angielsku (A1–A2) – ćwiczenia leksykalne

ćwiczenie nr
#2610
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa, żeby uzupełnić zdania.

  1. How long have you lived in this  ?

  2. I think the   closes early on Mondays.

  3. We'll have to use the stairs because the   isn't working.

  4. I'd love to climb a   one day.

  5. What time in the morning does the boat leave for the  ?

  1. There were hundreds of people in the   this morning.

  2. Would you like to go to a   tonight?

  3. I had my first lunch in the company's   today.

  4. Does your new   have a balcony?

  5. I got these trainers at a small   near the church.

Więcej ćwiczeń dla Miejsca:
Zobacz także:

Słownik tematyczny: Miejsca lub wszystkie Miejsca ćwiczenia

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.