Miejsca po angielsku (A1–A2) – ćwiczenia leksykalne

ćwiczenie nr
#2611
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa, żeby uzupełnić zdania.

  1. A   in town has a good offer on fresh chicken.

  2. My wife and I saw a great play at the new   yesterday evening.

  3. Remember to put the car into the   when you come home.

  4. You can borrow books for two weeks from the school   .

  5. Does the train to London go from this  ?

  1. This   was built a thousand years ago.

  2. I'll meet you at the cinema's  .

  3. We got married at a small village  .

  4. There's only one bus station in the  .

  5. The post office is at the end of this  .

Więcej ćwiczeń dla Miejsca:
Zobacz także:

Słownik tematyczny: Miejsca lub wszystkie Miejsca ćwiczenia

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.