Miejsca po angielsku (B1–B2) – ćwiczenia na słownictwo

ćwiczenie nr
#2613
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa, żeby uzupełnić zdania.

  1. My company has won the contract to clean a new  .

  2. Remember to call in at the   to buy your mother flowers for her birthday.

  3. My first job was as a music teacher at a  .

  4. I work in a   in the city centre.

  5. You can get a cycling helmet at a  .

  1. My father lives in a   of flats on the edge of town.

  2. If you get caught selling illegal drugs you might be sent to  .

  3. All my garden tools are kept in the  .

  4. Some flowers would look nice on the  .

  5. I have to take little Tommy to the   tomorrow.

Więcej ćwiczeń dla Miejsca:
Zobacz także:

Słownik tematyczny: Miejsca lub wszystkie Miejsca ćwiczenia

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.