Ćwiczenia ze słownictwa na poziomie A2

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa)

  1. You can see our house from the top of that  .

  2. Do you want some   on your cheese sandwich?

  3. Please take off your shoes and leave them in the  .

  4. Your   will be healthier if you don't smoke.

  5.   my hand when we cross the road.

  6. I really   that I get a new job soon.

  7. I   my arm when I fell off my bike yesterday.

  8. David learned to   when he was only two years old.

  9. Jilly is   a room near the town centre.

  10. Can you   the match for me so I watch it this evening?

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom A2 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: