Ćwiczenia leksykalne na poziomie A2

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa)

  1. Miranda was wearing a very   dress to work today.

  2. I'm sorry, there's nobody   to help you at the moment.

  3. Are my clothes   yet?

  4. This is an   washing machine.

  5. I need a   more time to finish the cleaning before we go out.

  1. Do you have any   for the bus tickets?

  2. I hope I don't   any of my exams.

  3. My wife never wears  .

  4. My girlfriend's   is coming to visit her next week.

  5. We can   the street at the traffic lights over there.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom A2 ćwiczenia

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.