Ćwiczenia leksykalne na poziomie A2

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa)

  1. I'm too tired to walk any  . Let's go back.

  2. I'd sell my jewellery if it was made of real  .

  3. You can turn on the   fire if it gets cold.

  4. Greg's new car has a really big   and goes very fast indeed.

  5. Have you   been to Paris?

  1. We can come off the motorway at the next  .

  2. That man has been standing on that   all morning.

  3. Do you prefer coffee with milk or  ?

  4. Is it okay to close the   so I can see the TV better?

  5. I was surprised at how   the water is in the lake.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom A2 ćwiczenia

Komentarze (2)

pomyłka w pytaniu. dla 'curtains' zwraca, że odpowiedź jest OK, natomiast zwraca jako błąd 'to close the windows'

Nie można użyć zwrotu 'to close the curtains' ?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.