Czas Present Simple – testy

Polecenie:

Put the words into the correct order. Remember: the first word of a sentence must start with a capital letter.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Simple

  1. calling parents I my like

  2. never anything satisfied is Fiona with

  3. a Alice bike Christmas for new wants

  4. bus centre goes to the this

  5. always school he late for is

  1. I new often this lamp use

  2. at church end the is of road the this

  3. cut bread I this with knife

  4. at happy her is my new school sister

  5. always we have downstairs English our lessons

Więcej ćwiczeń dla Present Simple:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Simple lub wszystkie Present Simple ćwiczenia

Komentarze (8)

dlaczego to: "the end of this road is at the church" jest niepoprawne?. Pozdr!

10. We always have.... ? Dlaczego nie We have always ( z czego wynika ta kolejność?) :-)

@Agunia1234 Ta stonka uczy brytyjskiego angielskiego, nie angielskiego uproszczonego (amerykańskiego) :)

@ ElRubio7: Niestety, wersja I cut this bread with knife nie jest poprawna. Poprawne sformułowanie to "cut with A knife". Przedimek można zastąpić np. zaimkiem wskazującym, ale nie można go opuścić

W 8. cut bread I this with knife, powinny być dwie odpowiedzi prawidłowe:
I cut this bread with knife.
I cut bread with this knife.

Center nie centre :)

zjedzone literki.... :)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.