Czas Present Simple – testy

Polecenie:

Put the words into the correct order. Remember: the first word of a sentence must start with a capital letter.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Simple

  1. wants to the boss to speak you

  2. always cat me my sleeps with

  3. a clock how I know repair to

  4. sometimes the you ? tired are in morning

  5. with start I day the a shower

  1. far is it lake quite the to

  2. I like skates some want yours

  3. laugh makes me programme this

  4. takes it twenty to get me minutes to school

  5. difficult always homework is my English very

Więcej ćwiczeń dla Present Simple:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Simple lub wszystkie Present Simple ćwiczenia

Komentarze (5)

Czy "Are you tired sometimes in the morning?" jest gramatycznie niepoprawne? I dlaczego? Z lekcji można wywnioskować, że "tired" musi pojawić się po "sometimes", ale zastanawia mnie kwestia co jest błędem w tym zdaniu. Anglicy w tego typu przykładach często zmieniają szyk co tylko utrudnia poznanie poprawnej wersji.

Czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego w jednym zdaniu pomiędzy podmiotem a czasownikiem występuje okolicznik czasu np. "My cat always sleeps with me", gdzie okolicznik always jest między podmiotem my cat a czasownikiem sleeps,
a w innym zdaniu okolicznik występuje dopiero po czasowniku np. "My English homework is always very difficult"
Czyli w skrócie w której części zdania ma występować owy okolicznik czasu?

Uwielbiam wasza stronę, choć ćwiczenia nie zawsze są są dla mnie łatwe. Jak żadna inna, porządkuje mi moją bardzo nieuporządkowaną wiedzę i niewiedzę;)

ciężko

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.