Czas Present Simple – testy

Polecenie:

Put the words into the correct order. Remember: the first word of a sentence must start with a capital letter.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Simple

  1. go together they school to

  2. hair looks your always great

  3. a get I job new to want

  4. in Leonard London often works

  5. a aunt month my once us visits

  1. are neighbours noisy our very

  2. does homework Julia never on her time

  3. centre the go near supermarket the to town we

  4. German Malcolm speaks very well

  5. at we both English study university

Więcej ćwiczeń dla Present Simple:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Simple lub wszystkie Present Simple ćwiczenia

Komentarze (3)

literówki.....

Thank you, ang.pl

Fajne ćwiczenia, ale zdecydowanie za często pada słowo 'want', które w Anglii jest uznawane za mega niegrzeczne. Tutaj mówi się would like to.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.