Ćwiczenia online - Daty w języku angielskim

Polecenie:

Write down the dates from brackets.

poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Daty w języku angielskim

  1. Joe went to Ireland on 12.02.2000.

  2. My great grandmother died in Russia in 1900.

  3. I divorced Jack on 25.10.1970.

  4. In 2015 I will be thirty-five.

  5. The soldiers gave up on 30.05.1600.

  1. It's 07.12 today.

  2. The battle of Grunwald was fought in 1410.

  3. John left university on 27.06.2002.

  4. Did anything important happen in 1800?

  5. Julie came back home on 10.08.1950.

Więcej ćwiczeń dla Daty w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Daty w języku angielskim lub wszystkie Liczebniki ćwiczenia

Komentarze (4)

W 8 zdaniu chyba jest błąd. "27.06.2002" nie powinno akceptować odpowiedzi "the twenty-seventh of June twenty oh two"?

@jerysza Słuszna uwaga, poprawiamy

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w testach: 2015 oznacza błęnie jako: "twenty fifteen" a poprawnie jako: "two thousand fifteen", skoro w nauce 1014 pisaliśmy ten fourteen?

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.