Liczebniki - ćwiczenia online z angielskiego

Sprawdź w ćwiczeniach swoją znajomość angielskich liczebników. W razie problemów, zapraszamy do naszego opisu liczebników w angielskim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.