ćwiczenia online – liczebniki porządkowe

Polecenie:

Write the ordinal number in words.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Liczebniki porządkowe – Ordinal Numbers

  1. They will celebrate their 50 wedding anniversary next month.

  2. She's just bought her 16 pair of shoes!

  3. Susan's parents gave her a car for her 18 birthday.

  4. The 67 question was the most difficult.

  5. His 4 film got him an Academy Award.

  1. Mary has undergone her 12 operation.

  2. I came 9 in this year's poetry competition.

  3. I've beaten you for the 21 time!

  4. She finished writing her 100 book last week.

  5. He ran his 30 marathon yesterday.

Więcej ćwiczeń dla Liczebniki porządkowe – Ordinal Numbers:

Zobacz także: Opis gramatyki: Liczebniki porządkowe – Ordinal Numbers lub wszystkie Liczebniki ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.