ćwiczenia online – liczebniki porządkowe

ćwiczenie nr
#922
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Write the ordinal number in words.

Wpisz słownie liczebnik porządkowy.

  1. They will celebrate their 50 wedding anniversary next month.

  2. She's just bought her 16 pair of shoes!

  3. Susan's parents gave her a car for her 18 birthday.

  4. The 67 question was the most difficult.

  5. His 4 film got him an Academy Award.

  1. Mary has undergone her 12 operation.

  2. I came 9 in this year's poetry competition.

  3. I've beaten you for the 21 time!

  4. She finished writing her 100 book last week.

  5. He ran his 30 marathon yesterday.

Więcej ćwiczeń dla Liczebniki porządkowe – Ordinal Numbers:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl