Ćwiczenia online – liczebniki porządkowe

ćwiczenie nr
#923
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Write the ordinal numbers in words.

Wpisz słownie liczebnik porządkowy.

  1. His 7 bike was stolen when he was eight.

  2. Our team won the 36 gold medal!

  3. She has drawn the 73 winning ticket.

  4. I have just bought my 22 dress this summer.

  5. I have lost my 55 pen this year.

  1. He finished his 44 course last year.

  2. They have ironed the 300 skirt.

  3. This is the 555 day of my life.

  4. They took the 220 picture for this magazine.

  5. I've sent off my 41 CV today.

Więcej ćwiczeń dla Liczebniki porządkowe – Ordinal Numbers:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl