zadania do rozwiązania

Temat przeniesiony do archwium.
Brak wkładu własnego

Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

Witam. Czy może ktoś mi rozwiązać te zadania, ponieważ ja niestety nie mam czasu, a muszę je mieć zrobione. Zadania nie są trudne, a ja niestety jestem słaba z angielskiego, a koleżanka która ma je zadane jest kompletnie zielona.

1. Napisz zdania pytające do podanych odpowiedzi.
1. He's reading a sports magazine. What ..... ?
2. He's going to school. Where ...... ?
3. I'm talking to my brother. Who ..... ?
4. She's wearing a green dress. What .... ?
5. They're playing a computer game. What .... ?

2. Czasowniki w nawiasie napisz w czasie Present Continuous.
1. He ..... because he's late. (run)
2. ...... (you listen) to me?
3. They ... (not clean) their rooms. they're in the garden
4. She .... (cook) dinner in the kitchen.
5. Ben .... (not eat) his breakfast. He's ill

3. Uzupełnij zdania przysłówkiem utworzonym od podanych przymiotników
slow loud fluent good early
1. She wants to be in a band but she can't sing very ...
2. Our teacher can speak English .....
3. They play music in their room very .... all night.
4. I usually get to school ....
5. Please drive .... . There are some children in the road.

4. Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika to me w Past Simple
1 ...... Eve from Poland?
2 .... you a teacher?
3 He .... English.
4 Tom and Bob .... stodents from Poland
5 Who .... you?

5 Ułóż pytania do podkreslonej części zdania
1 I'm reading a fasion magazine
2 He's going to school now
3 They're wearing new uniforms
Ja tez niestety nie mam czasu, bo mam wazniejsze sprawy do zalatwienia.
Ciezko mi, naprawde ciezko, jest sie przyzwyczaic do lenistwa niektorych mlodych ludzi.

« 

Wyjazdy językowe

 »

Pomoc językowa