Tłumaczenie streszczenia pracy inżynierskiej

Temat przeniesiony do archwium
Witam.Tak jak w temacie. Może komuś się nudzi, a chciałby mieć dobry uczynek w życiu :) Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Piotrek

Streszczenie pracy inżynierskiej pt. „Projekt opracowania i wdrożenia strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa xxx, z wykorzystaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie”

Głównym założeniem poniższego projektu, było opracowanie skutecznej strategii rozwoju, podnoszącej w znacznym stopniu konkurencyjność przedsiębiorstwa xxx, wykorzystującej dostępne na rynku, innowacyjne rozwiązania o charakterze technologiczno-organizacyjnym. W tym celu przeprowadzono wnikliwą analizę zagadnień, które bezpośrednio determinują działalność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. W oparciu o uzyskane wyniki, posiadaną wiedzą oraz doświadczenie, powstała koncepcja wskazująca przedsiębiorstwu kierunek, charakter, ale przede wszystkim sposoby i metody ekspansji rynku, przez najbliższe kilka lat. Szczególny nacisk, położony został na wykorzystaniu możliwie prostych, ale skutecznych narzędzi i programów informatycznych, wspierających zarządzanie jednostką organizacyjną, ale także na stworzeniu własnej metodologii wdrożeniowej, w pełni dopasowanej do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz posiadanych zasobów finansowych. Oprócz tego, wysoki priorytet nadano również finalnej części pracy, czyli sporządzeniu wnikliwej analizy efektywności ekonomicznej, pod kątem spełnienia sformułowanych wymagań techniczno-finansowych oraz opłacalności. Zastosowanie do analizowanej strategii rozwoju podejścia kosztowego, uzasadniono ograniczonymi zasobami finansowymi firmy, w stosunku do szerokiego zakresu wdrażanych rozwiązań. W projekcie wyróżnić można trzy nieformalne części.

W pierwszej z nich przeanalizowany został aspekt teoretyczny opracowywania projektów strategii, głównie pod kątem czynników ją determinujących oraz elementów składowych. Jako następny krok, dokonano analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa xxxx w kontekście identyfikacji jego potrzeb oraz problemów. Wykorzystano do tego podstawowe metody tj. analiza swot, macierz bcg, czy benchmarking.

W drugiej, zasadniczej części pracy, skupiono się głównie na implementacji strategii, czyli na szczegółowym opracowaniu jej zakresu oraz kluczowych czynników, a także na wytypowaniu konkretnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, będących jej składowymi. Rozpoczyna się ona wyborem oraz analizą porównawczą, konkretnych rozwiązań informatycznych, wspierających zarówno samo wdrożenie jak i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa w nadchodzących latach. Następnie zajęto się stroną techniczną wdrożenia, czyli sformułowano pierwsze kosztorysy oraz harmonogram prac, a także szczegółowe założenia, cele i wymogi, które implementowana strategia ma spełniać i realizować. Na zakończenie, podjęta została próba opracowania własnej metodologii wdrożenia, w oparciu o wiedzę własną, ale przede wszystkim w oparciu o wskazówki, dobre praktyki i doświadczenie firm zewnętrznych, wytypowanych jako realizatorów czy też podwykonawców poszczególnych zadań projektowych.

Ostatnia, trzecia część poświęcona została analizie ekonomicznej projektu, z naciskiem na oszacowanie nakładów, kosztów oraz konkretnych i mierzalnych korzyści-efektów. Obliczenie takich wskaźników jak roi, roeczynpv, pozwoliło skonfrontować rzeczywiste wyniki implementacji, z oczekiwaniami właścicieli przedsiębiorstwa, sformułowanymi w fazie syntezy działań restrukturyzacyjno-innowacyjnych. Przeprowadzona analiza wrażliwości, oszacowała odporność projektu na tzw. odchylenia od standardowych scenariuszy.

Do najważniejszych wniosków płynących z realizacji projektu dla przedsiębiorstwa IZMAR, należy zaliczyć jego zidentyfikowaną, wysoką opłacalność, spełniającą tym samym wszystkie wymagania zdefiniowane przez firmę. Zwiększona konkurencyjność, odznaczająca się szacowanym wzrostem sprzedaży o 50%, redukcją strat oraz obniżeniem kosztów wytwarzania i dystrybucji, to tylko namiastka korzyści, płynących z tytułu wdrożenia składowych strategii rozwoju.
dobry dowcip

sam przetlumacz, byc moze ktos to sprawdzi, ale raczej nie wszystko, bo to jest dlugi tekst.
tutaj sa ludzie, ktorzy posiwecaja swoj wolny czas na pomoc osobom, ktore pracuja samodzielnie.

popros o wycene tlumaczenia tego tekstu w biurze tlumaczen, to sie przekonasz, na ile chcesz nas naciagnac.
Jak mnie sie nudzi, to dzwonie do 'kogos' zeby mi umilil czas..

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie