Przetłumaczenie zdań - prośba

Prośba o przetłumaczenie zdań, gdzie w nawiasie są czasy, w których powinny być skonstruowane.

1. Zacząłem chodzić do Liceum Ekonomicznego w 1999 roku. (Past Simple)

2. Maturę zdałem w 2004 roku. (Past Simple)

3. Przed rozpoczęciem studiów magisterskich ukończyłem studia licencjackie na kierunku logistyka. (Past Simple)

4. W trakcie studiów licencjackich udało mi się zaliczyć wszystkie przedmioty. (Past Simple)

5. Dyplom licencjata odebrałem 2 lata temu. (Past Simple)

6. Na zajęcia dojeżdżałem autobusem lub samochodem. (Past Simple)

7. Obecnie studiuję na uczelni wyższej przy ulicy Łuckiej w Warszawie. (Present Continuous)

8. Po zajęciach wrócę do domu, aby uczyć się przez 3 dni do egzaminu. (Future Continuous)

9. Pracę magisterską pisałem przez ostatni rok. (Past Continuous)

10. Kiedy ukończę studia magisterskie, zacznę uczyć się języka angielskiego. (I conditional, Future Simple)

11. Gdybym miał wystarczająco dużo czasu i chęci, zrobiłbym doktorat. (II conditional)

12. Pracuję w Warszawie od 10 lat. (Present Perfect)

13. Obecnie zajmuję się rozliczeniami w firmie kurierskiej. (Present Simple)

14. Odpowiadam w firmie za prawidłowo obliczony zysk i koszty. (Present Simple)

15. Jak znajdę dobrą pracę, skupię się na realizacji własnych marzeń. (I conditional, Future Simple)
przetlumacz samodzielnie, moze ktos sprawdzi
Już. Trochę się wspomagałem google translate, trochę własnymi notatkami.

1. Zacząłem chodzić do Liceum Ekonomicznego w 1999 roku. (Past Simple)
I started my education at the Secondary School of Economics in 1999. (Past Simple)
2. Maturę zdałem w 2004 roku. (Past Simple)
I passed my secondary school certificate in 2004. (Past Simple)
3. Przed rozpoczęciem studiów magisterskich ukończyłem studia licencjackie na kierunku logistyka. (Past Simple)
Before started my MA, I graduated BA in Business Logistic. (Past Simple)
4. W trakcie studiów licencjackich udało mi się zaliczyć wszystkie przedmioty. (Past Simple)
During my BA I was able to pass all subjects. (Past Simple)
5. Dyplom licencjata odebrałem 2 lata temu. (Past Simple)
I received my BA diploma two years ago. (Past Simple)
6. Na zajęcia dojeżdżałem autobusem lub samochodem. (Past Simple)
I commuted to lectures by bus or car. (Past Simple)
7. Obecnie studiuję na uczelni wyższej przy ulicy Łuckiej w Warszawie. (Present Continuous)
I am currently studying at the university on Łucka Street in Warsaw. (Present Continuous)
8. Po zajęciach wrócę do domu, aby uczyć się przez 3 dni do egzaminu. (Future Continuous)
After lectures I will come back home to study for 3 days for the exam. (Future Continuous)
9. Pracę magisterską pisałem przez ostatni rok. (Past Continuous)
I wrote my master's thesis for the last year. (Past Continuous)
10. Kiedy ukończę studia magisterskie, zacznę uczyć się języka angielskiego. (I conditional, Future Simple)
When I finish my MA, I will start learning English. (I conditional, Future Simple)
11. Gdybym miał wystarczająco dużo czasu i chęci, zrobiłbym doktorat. (II conditional)
If I had enough time and desire, I would pursue a PhD. (II conditional)
12. Pracuję w Warszawie od 10 lat. (Present Perfect)
I have been working in Warsaw for 10 years. (Present Perfect)
13. Obecnie zajmuję się rozliczeniami w firmie kurierskiej. (Present Simple)
I am currently dealing with settlements in a courier company. (Present Simple)
14. Odpowiadam w firmie za prawidłowo obliczony zysk i koszty. (Present Simple)
I am responsible in the company for correctly calculated profit and costs. (Present Simple)
15. Jak znajdę dobrą pracę, skupię się na realizacji własnych marzeń. (I conditional, Future Simple)
When I find a good job, I will try to pursue my own interests. (I conditional, Future Simple)
coz, jezeli to nie jest samodzielna praca, to nie ma sensu pomagac.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie