Temat pracy magisterskiej

Temat przeniesiony do archwium.
Proszę o pomoc i sprawdzenie, czy poprawnie przetłumaczył tytuł mojej pracy magisterskiej

Po polsku:
Muzeum Interaktywne-jego rola i miejsce w kształtowaniu postaw wobec nauki. Na przykładzie działalności Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Po angielsku:
Interactive museum-the role and place in the moulding of attitudes in relations to science. On the example of activity of the Museum of Urban Engineering in Cracow
in the shaping of attitudes towards science
na przykladzie = A case study of
Dziękuję

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Nauka języka