Streszczenie pracy licencjackiej.

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o pomoc w sprawdzeniu mojego streszczenia. I tematu pracy.
Temat po polsku brzmi: Rola telewizji w wychowaniu dziecka sześcioletniego.
Na angielski: THE ROLE OF TELEVISION IN EDUCATION OF CHILD SIX YEARS OLD

Streszczenie:
The theme of this presentation is the role of television in education of a child six years old . The aim of the presentation is showing the mass media as important element in formatting the personality of young people. The presentation consists of three chapters. The first is the theoretical. Based on the literature, it is shown development of a child six years, the main TV functions, the definition of education and the characteristics and impact of television on the development of various spheres of the personality of children. The second chapter presents the methodological assumptions of own research. It show definitions of object and aim of the research, problem and hypothesis, method and technology research. The third chapter includes own research and analysis of the results based on questionnaire. The aim of this study was to investigate opinions of parents on television and its role in in the upbringing of children. The research was carried out on thirty parents of children six years old.

Polski:
Tematem niniejszej pracy jest rola telewizji w wychowaniu dziecka sześcioletniego. Celem pracy jest ukazanie tego środka masowego przekazu jako znaczącego czynnika w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich to rozdział teoretyczny. W oparciu o literaturę, ukazano rozwój dziecka sześcioletniego, główne funkcje telewizji, definicję wychowania oraz specyfikę i oddziaływanie telewizji na rozwoju poszczególnych sfer dzieci . Drugi rozdział przedstawia założenia metodologiczne badań własnych. Przybliża takie pojęcia, jak przedmiot i cel badawczy, problem i hipotezy, metoda i technika badawcza. Trzeci rozdział jest rozdziałem badawczym i zawiera analizę wyników uzyskanych na podstawie kwestionariusza ankiety. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii rodziców na temat telewizji i jej udziału w wychowaniu dzieci. Badania przeprowadzono wśród trzydziestu rodziców dzieci sześcioletnich.

Z góry dziękuję!!:))
tutaj sie po translatorach nie sprawdza
to nie translator!
wiesz, takie wyrazenia jak 'szescioletnie dziecko' poznaje sie na dlugoa przed strona bierna itp. Jezeli widze strone bierna, a przy tym bledy w rodzaju child six years, to nie chce mi sie wierzyc, ze to tlumaczenie czlowieka.

« 

PRACA W ANGLII OD ZARAZ

 »

Pomoc językowa