Streszczenie pracy dyplomowej

Temat przeniesiony do archwium.
Witam serdecznie!
Muszę prosić Was kochani o pomoc. Otóż muszę streszczenie mojej pracy dyplomowej napisać po polsku oraz po angielsku, coś tam naskrobałem i chciałbym abyście przejrzeli czy nie ma wielkiej tragedii.

Opis po polsku:
Cytat:
STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ
Tematem niniejszej pracy jest projekt sieciowego obiektu handlowego. Hala ma 55 metrów długości, 20 metrów szerokości, a wysokość budynku wynosi 5.48 metra.
Głównym ustrojem nośnym hali są ramy płaskie, składające się z pełnościennych profili dwuteowych rygli oraz słupów. Całość konstrukcji została stężona kątownikami równoramiennymi. Za obudowę ścian hali posłużą płyty warstwowe, a dachu blacha trapezowa wraz z izolacjami. Obudowa dachu przymocowana jest do konstrukcji za pomocą płatwi.
Działające siły wewnętrzne na konstrukcje wyznaczono za pomocą programu Soldis. Przy wymiarowaniu elementów zostały uwzględnione stany graniczne nośności oraz użytkowalności. Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi na podstawie euro kodów.
Praca składa się z czternastu rozdziałów. Rozdziały 1 - 4 zawierają wiedzę teoretyczną dotyczącą stalowych budynków halowych, rozdział 5 zawiera wstępne informacje projektowe, schemat statyczny ramy hali oraz pozostałe dane nie zbędę do zaprojektowania hali. Rozdziały 6 – 14 zawierają zestawienia obciążeń, analizy statyczne oraz obliczenia elementów konstrukcji hali.
Do pracy dołączone zostały rysunki architektoniczno-budowlane.Streszczenie po angielsku:
Cytat:
ABSTRACT THESIS ENGINEERING
Topic of my thesis is project network commercial facility. Hall have 55 meters in length, 20 meters width and the height of the building is 5.48 meters.
The main system structure of hall is frame, consisting of transmural profiles double-T spandrel beam and stanchion. The construction has been concentrated angle isosceles. The walls are made of panels and the roof is made from sheet with trapezoidal corrugations and insulation. Roofing attached by purlins.
Internal forces have been designated by means of program Soldis. The project design included ultimate limit state and serviceability limit state. The calculations were made in accordance with applicable European standards based on the Eurocodes.
The thesis consists fourteen chapters. Chapter 1-4 contain theoretical knowledge of steel halls. The fifth chapter contains basic information about construction and chapter 6-14 contain calculating the structural components hall.
Thesis included drawings, architectural and construction.
tlumaczysz slowow slowo z polskiego, zapomimajac, ze po angielsku skladnia zdania jest inna, np. uzywa sie takiego wyrazu jak 'of'. Nie przejmujesz sie formami czasownikow: have/has wszystko jedno. Przymiotniki daje sie ogolnie przed rzeczownikiem, nawet jezeli w polski mest po (trojkat rownoramienny). Co ciekawe, kilka razy trafiles, np. 'serviceability limit state'. Skoro wiedziales, jak to napisac, to nie powinienes zrobic kilku innych bledow.
Popraw zgodnie z wskazowkami, potem zajmiemy sie czasami i przedimkami