Prośba o pomoc w przetłumaczeniu 3 różnych zdań.

Temat przeniesiony do archwium
Witam,
mam problem z przetłumaczeniem następujących zdań:
1. Ocena zasobów systemu opieki nad pacjentem onkologicznym w Polsce.
2. Wyzwania dla polskiego systemu opieki zdrowotnej w świetle zmieniającej się struktury demograficznej Polski.
3. Muzykoterapia - jej znaczenie oraz wykorzystanie w opiece nad pacjentem.

Moje tłumaczenie wygląda tak, ale nie jestem pewna czy jest ono poprawne, stąd moja prośba o pomoc.
1. Evaluation (albo estimation) of functioning of oncological care system in Poland.
2. Challenges for the Polish health care system in the light of the changing demographic structure of Poland.
3. Music Therapy - its importance and use in patient care.

Z góry dziękuję za pomoc.
1 evaluation
zasoby to nie funkcje

poza tym jest ok