Zasiłek na dziecko w Europie

Temat przeniesiony do archwium.
Jako rodzic pracujący za granicą masz prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w kraju zatrudnienia
Świadczenie to w zachodnich państwach UE jest znacznie wyższe niż w Polsce. W Irlandii w ciągu roku dostaniesz na dziecko ponad 6700 zł.

Aby uzyskać prawo do świadczenia rodzinnego za granicą musisz pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub pobierać zasiłek dla bezrobotnych w którymś z krajów UE. O pieniądze na dziecko mogą się też starać Polacy zatrudnieni w Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii i Islandii. Miejsce pobytu dziecka nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Może ono przebywać cały czas w Polsce. Uwaga! Zasiłek możesz pobierać tylko w jednym kraju. Nie ma możliwości korzystania ze świadczeń w Polsce i za granicą. Musisz, więc dokonać wyboru, ten jest jednak bardzo prosty. Wysokość świadczenia rodzinnego nad Wisłą wynosi zaledwie 48-68 zł miesięcznie, podczas gdy np. w Niemczech dostaniesz na dziecko ponad 520 zł.W UE nie ma ogólnych przepisów określających, komu i na jakich zasadach należą się zasiłki. Każde państwo ustala to indywidualnie, dlatego w zależności od kraju, różna jest wysokość świadczeń. Z reguły prawo do zasiłku nie jest uzależnione od wysokości dochodów osiąganych przez rodziców. Najwyższe świadczenia pobierają Polacy pracujący w Irlandii. Od 1 kwietnia wysokość zasiłku na pierwsze i drugie dziecko wzrosła tam ze 160 do 166 euro miesięcznie. W przypadku każdej z kolejnych latorośli kwota ta wynosi 203 euro. Jak widać wysokość zasiłku rośnie wraz z liczbą posiadanych dzieci.

W większości krajów UE zasiłek na dzieci wypłacany jest co miesiąc. Wyjątek stanowi Wielka Brytania, gdzie świadczenia rodzinne trafiają na konto rodziców raz w tygodniu. Jeszcze inaczej jest w Holandii, która wypłaca zasiłki tylko raz na kwartał.

Starania o zasiłek rodzinny za granicą rozpocznij od zgłoszenia się do odpowiedniej instytucji, zajmującej się koordynacją wypłacania świadczeń dla cudzoziemców (patrz tabelka). Otrzymasz tam do wypełnienia stosowny wniosek, do którego będziesz musiał dołączyć odpowiednie dokumenty. W zależności od kraju i twojej sytuacji rodzinnej będzie to: akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa, kontrakt z pracodawca lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokument potwierdzający wspólne zamieszkanie z dzieckiem w Polsce, dowód tożsamości. Urzędnicy przygotują dla ciebie formularz E411 lub E401. W celu weryfikacji danych i sprawdzenia, czy nie pobierasz podobnego świadczenia w kraju zostanie on wysłany do Polski. Instytucjami zajmującymi się potwierdzaniem prawa do świadczeń rodzinnych polskich obywateli pracujących za granicą są działające w każdym województwie przy urzędzie marszałkowskim Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Z roku na rok rośnie liczba Polaków korzystających ze świadczeń rodzinnych w zachodnich krajach Europy. Nasi rodacy posiadający dzieci coraz częściej uświadamiają sobie, że mogą korzystać z zagranicznych zasiłków. W ubiegłym roku liczba świadczeń rodzinnych wypłacanych Polakom w krajach UE wyniosła prawie 55 tys. Według szacunków Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, w roku 2008 może ona wzrosnąć nawet do 100 tys. Świadczenia rodzinne w Europie:

Państwo

Wysokość zasiłku

Urzędy odpowiedzialne za przyznawanie świadczeń

Irlandia

166 EUR/mies. na pierwsze i drugie dziecko

203 EUR/mies. na każde kolejne

Department of Social and Family Affairs, Child Benefit Office St.

www.welfare.ie

***

Wielka Brytania

18,80 GBP/tyg na pierwsze dziecko

12,55 GBP/tyg. na każde następne

Inland Revenue, Child Benefit Office

www.inlandrevenue.gov.uk

***

Holandia

190,19-214,65 EUR kwartalnie

(wysokość zasiłku uzależniona od wieku dziecka)

Gameentelijk Administratiekantoor

www.gak.nl

***

Francja

115,64 EUR/mies. na pierwsze i drugie dziecko

148 EUR/mies. na każde następne

Centre des liraisons européennes et internationales de sécurité sociale (anciennement CSSTM Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants)

www.cleiss.fr

***

Niemcy

154 EUR/mies. na pierwsze, drugie i trzecie dziecko

179 EUR/mies. na każde, jeśli w jest ich więcej niż troje

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit

www.arbeitsamt.de

***

Hiszpania

23 EUR/mies.

(wysokość zasiłku może się zmieniać w zależności od regionu i dochodów rodziny)

Instituto Social de las Fuerzas Armadas

www.mde.es (zakładka ISFAS)

***

Austria

105 EUR/mies. na pierwsze i drugie dziecko

155 EUR/mies. na każde następne

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie

www.bmu.gv.at

***

Norwegia

970 NOK/mies.

Rikstrygdeverket

www.tryddeetaten.no