Ankieta

Temat przeniesiony do archwium.
Szanowni Państwo
zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wypełnieniu poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa a pozyskane odpowiedzi będą wykorzystane jako dane badawcze w pracy magisterskiej. Odpowiedzi proszę wysyłać na adres emailowy: [email]

Ankieta dla nauczycieli – stosowanie języka ojczystego w klasie anglojęzycznej
Szanowni Państwo - niniejsza ankieta ma na celu zgromadzenie danych dotyczących stosowania języka ojczystego w klasie anglojęzycznej na potrzeby pracy magisterskiej. Ankieta jest poufna i anonimowa. Dziękuje za wzięcie udziału w ankiecie.

Proszę podać płeć:
Kobieta Mężczyzna

Czy ukończył/-a Pan/Pani studia wyższe lub kończy studia?
Tak Nie

Jak długo Pan/Pani pracuje w zawodzie nauczyciela?
1 - 3 lata
4 - 5 lat
6 - 7 lat
8 - 9 lat
10 lat lub więcej

Stopień awansu zawodowego:
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany

Czy pracuje Pan/Pani na:
Pół etatu do 9
Etat do 18
Ponad etat

Ile klasami opiekuję się Pan/Pani we własnej szkole?
opiekuję się klasami od 1 lub 3
opiekuję się klasami od 4 lub 6
opiekuję się klasami od 7 lub 8
opiekuję się więcej niż kilkoma klasami

1. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany w klasie anglojęzycznej w nauce nowego słowwnictwa?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

2. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany przy tłumaczeniu zasad gramatyki?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

3. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany przy określaniu jakie błędy popełnił uczeń? lub wyrazić opinię o pracy ucznia?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

4. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany przy wyrażaniu opini o pracy ucznia?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

5. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany przy tłumaczeniu zadań lub projektów?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

6. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany gdy uczniowie mają wątpliwości lub nie są pewni jak wykonać konkretne zadanie?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

7. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany przy przedstawianiu kultury przedmiotu, tzn. dotyczących międzykulturowych zagadnień?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

8. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być wykorzystywany przy dawaniu wskazówek, jeśli uczniowie pracują zespołowo?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

9. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany przy indywidualnych pracach z uczniem?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

10. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany by zaoszczędzić na czasie przy wyjaśnianiu zadań lub odpowiedzi?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

11. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być używany w odniesieniu do codziennych aktywności takich jak witanie, wydawanie poleceń i pożegnań?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

12. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że nauczyciel powinien najpierw sam tłumaczyć obcojęzyczne teksty na język ojczysty a dopiero później uczniowie?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

13. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być stosowany jako środek ku zmniejszaniu poziomu stresu i napięcia u uczniów?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

14. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być stosowany przez nauczyciela jako środek dyscypliny w klasie?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

15. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien się przeplatać z językiem obcym tzn. jedni uczniowie poznają język zagranicznych uczniów i vice versa (reciprocal language teaching)?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

16. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być wykorzystany w nauce poprzez videorozmowę z instruktorem spoza ojczystego kraju (tandem language learning)?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

17. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na rozmowę w języku ojczystym, by dopiero wtedy tłumaczyć wypowiedzi uczniów (CLL)?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

18. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty może przydać się w nauce języka obcego na zasadzie szukanie podobieństw między nimi (Bilingual method)?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

19. Czy zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że język ojczysty powinien być wykorzystany do nauki reguł gramatycznych, by dopiero wtedy podjąć się pracy nad obcojęzycznym tekstem (Gramar translation method)?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

20. Czy zgodziła/-by się Pani/Pan z scenariuszem, w którym język ojczysty wespół z językiem obcym, byłby stosowany w nauce wybranych przez ucznia przedmiotów takich jak biologia czy matematyka (CLIL)?
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam