Mowa zależna- reporting verbs

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, chciałbym zamienić na mowę zależną poniższe zdanie:
"Yes, I broke the window."

Na stronie znalazłem użycie czasownika "admit" w takim zdaniu:
"He admitted breaking the window."
Czy można także to zdanie przekształcić w poniższy sposób?
"He admitted that he had broken the window"
Można.
first sentence should be : He admitted TO breaking the window.
verb " admit" is always with " to" - admit to something
He admitted breaking the window. is correct.
verb " admit" is always with " to" - admit to something not true.
no i samo zdanie nie po angielsku
What do you mean?
'verb admit is always with to'
Aha ;-)
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa

 »

Nauka języka