Friend

Temat przeniesiony do archwium.
Friend oznacza kolegę, znajomego

(kolegów można mieć setki)

Przyjaciel natomiast to best/ close friend

(przyjaciela ma się zazwyczaj jednego albo nie ma się wcale ;))


Prawda? Dlaczego autorzy słowników popełniają drastyczny błąd tłumacząc friend jako przyjaciel?
1. Bo mieliby problem z acquaintance.
2. Bo tłumaczenia nie zawsze są czarno-białe.
3. Bo chcą wywołać dyskusję na ang.pl.
;-)
friend - kolega
acquaintance - znajomy

Czy tak nie może zostać?
W angielskim jest pełno słów na kolegę: classmate, schoolmate, mate, fellow, buddy, chum, schoolfriend, workmate, playmate.

friend to bardziej właśnie przyjaciel, ale niekoniecznie bliski przyjaciel.
Czyli polskie tłumaczenie "przyjaciel" ang. "friend" nie oznacza "przyjaciela" w polskim rozumieniu, to jest nie odnosi się do osoby wobec której wykazujemy znaczne zaufanie i na której możemy polegać, jak i vice versa.
Można powiedzieć close friend.
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa