sprawdzenie zdania

Temat przeniesiony do archwium
I’ll start off by presenting advantages and disadvantages of ....
Then I’ll move on to part 2,where I will discuss the pros and cons of….

Nie wiem czy poprawnie zapisane. Miałby ktoś ewentualnie pomysł jak to ubogacić językowo ?
Zdania wyglądają ok.
pros and cons jest mniej więcej to samo co advantages and disadvantages

« 

Egzaminy

 »

Pomoc językowa