pozew- proszę o sprawdzenie

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, bardzo proszę o sprawdzenie poprawności tłumaczenia poniższych zdań:

pozew o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego: A claim for the expiry of a maintenance obligation

wartość sporu: Value of the dispute

zasądzony wyrokiem Sądu Rejonowego: Awarded by the District Court

wnoszę o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego: I request to waive the obligation to pay the maintenance

obowiazek alimentacyjny powoda względem pozwanej wygasł: The maintenance obligation towards the defendant expires.

Bardzo dziękuję za wszelką pomoc!
Pozdrawiam
Piotrek

 »

Pomoc językowa