Bardzo proszę o sprawdzenie

Temat przeniesiony do archwium
Witam,
czy ktoś mógłby zerknąć czy poniższy tekst jest poprawnie przetłumaczony (z polskiego na angielski)?

(Oryginał -wersja po polsku)
Kierownik Działu Najmu
- Nawiązywanie długotrwałej współpracy z klientami
- Obsługa z zakresu wynajmu nieruchomości i sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego i rynku wtórnego
- Przygotowywanie ofert wynajmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
- Przygotowywanie ofert sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego i rynku wtórnego
- Obsługa klientów zagranicznych w języku angielskim z zakresu wynajmu i sprzedaży nieruchomości
- Szkolenie nowych pracowników z zakresu najmu długoterminowego
- Obsługa nieruchomości z zakresu najmu krótkoterminowego
- Kompleksowa obsługa związana z zarządzaniem nieruchomościami
- Doradztwo inwestycyjne
- Przygotowywanie profesjonalnych sesji zdjęciowych wnętrz nieruchomości
- Home staging
- Kompleksowa obsługa klienta z zakresu obrotu nieruchomościami
- Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z portalami związanymi z branżą nieruchomości
Doradca ds. Najmu
- Bezpośredni kontakt z klientem (doradztwo, wsparcie)
- Kompleksowa obsługa transakcji wynajmu (przygotowanie umów najmu, protokołów, rozliczeń)
- Przygotowywanie ofert wynajmu (profesjonalne sesje zdjęciowe wnętrz, opisy)
- Negocjacje warunków zawieranych umów najmu
- Aktualizacja ofert
- Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami
- Obsługa CRM
Biuro Rachunkowe Lexus, Stażysta
- Pomoc z zakresu przygotowywania dokumentacji księgowej
- Weryfikacja, dekretowanie i księgowanie dokumentów za pomocą systemu Comarch
- Organizacja swojego czasu pracy
- Weryfikacja i analiza dokumentów księgowych

(Wersja po tłumaczeniu)
Head of Leasing Department
 Establishment of long-term cooperation with the clients
 Services in the field of leasing of properties and sale of flats from the primary and secondary markets,
 Preparation of offers in leasing of residential and commercial properties
 Preparation of sales offers concerning the properties from the primary and secondary markets
 Foreign customer service in English in the field of leasing and sale of properties
 Training new employees in the field of long-term lease [of properties]
 Property services in the field of short-term rental
 Complete/ full service in the property management
 Investment advice
 Preparation of professional photo sessions of the interiors of properties
 Home staging
 Full customer service in real property turnover/ trading
 Establishing and maintenance of relations with portals connected with real property market

Property Advisor
 Direct contact with customer (advice/ counselling, support)
 Complete/ full rental service(s) (preparation of rent/ tenancy agreements, (financial) protocols and calculations)
 Preparation of rental offers (professional photo sessions of the interiors, descriptions)
 Negotiating the terms of concluded rental agreements
 Updating of offers
 Building and maintenance of long-term relationships with clients
 CRM services

“Lexus” Accounting Office, Trainee
 Help in preparation of accounting records
 Verification, account assignment and booking the documents with the use of “Comarch” system
 Organisation of (my) working time
 Verification and analysis of accounting documents
Complete/ full service 'in' (tutaj to 'in' mi nie pasuje moze OF) 'the' (niepotr) property management
Full customer service in 'real' (cos tego slowa nie rozumiem, wg mnie niepotr) property turnover/ trading
 Establishing and maintenance of relations with portals connected with 'real property' cos tu nie tak, albo ja nie rozumiem co to jest 'real property'?) market
...
 Direct contact with customer (advice/ 'counselling' (to jest zle slowo), support)
 Updating 'of' (wg mnie niepotr) offers
...
 'Help' (tutaj moze lepiej 'Assisting') in THE preparation of accounting records
 Verification, account assignment and booking 'the' (nie, lepiej OF') documents 'with the use of “Comarch” system' (wystarczy 'using Comarch') (tutaj mozna dodac 'software')
 Organisation of (my) (nie rozumiem dlaczego slowo 'my' jest tutaj? wg mnie niepotr) working time
1
Dziękuję!

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa