Krótki życiorys

Temat przeniesiony do archwium
Commission for Erasmus Programme

I respectfully request possibility of realisation of part of studies/of partly studying within the framework of an Erasmus+ programme in Vilnius or Ostrava. The reason for this request is that in my area of interest there is also culture and literature of Russia which influence on Baltic countries, including Lithuania. Moreover, Vilnius is a beautiful country with a lot of monuments where you can find many Polish touches.
The University of Ostrava is a young and relatively small university, in which studying would be suitable for me because of cosy atmosphere which is for sure there.

I would like to go away/leave for one term, in the summer term.

I declare that I have not been abroad within the framework of an Erasmus+ programme before.

Thank you for considering my request.

Yours faithfully,
Marta Florczak

Czy mógłby mi ktoś to sprawdzić i poprawić tam, gdzie są błędy? Z góry dziękuję! :) Niżej podaję polską wersję.

Komisja ds. programu Erasmus

Zwracam się z prośbą o możliwość zrealizowania części studiów w ramach programu Erasmus+ w Wilnie lub Ostrawie.
Prośbę swoją motywuję tym, że w kręgu moich zainteresowań znajduje się również kultura i literatura rosyjska, której wpływ można zauważyć w krajach bałtyckich m. in. na Litwie. Ponadto Wilno to piękne zabytkowe miasto, w którym można odnaleźć wiele polskich śladów.
Uniwersytet Ostrawski to młoda i stosunkowo mała uczelnia, na której studiowanie byłoby dla mnie odpowiednie ze względu na panującą tam z pewnością kameralną atmosferę.

Chciałabym wyjechać na jeden semestr, w semestrze letnim.

Oświadczam, że nie przebywałam wcześniej za granicą w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem
Marta Florczak
edytowany przez marta6138: 08 lut 2019

« 

Mógłby ktoś przetłumaczyć proszę

 »

anglomaniacy