Prośba o sprawdzenie poprawności zdań

Temat przeniesiony do archwium
Zadanie polega na tym, aby przekształcić zdania, wpisując 3 słowa w luki. Sens musi zostać zachowany. Moje odpowiedzi zamieszczam w nawiasie obok każdego ze zdań. Proszę o sprawdzenie ich poprawności.

1) It's best not to hold hands in public here.
It's not acceptable _ _ _ in public here. (to hold hands)

2) When I meet friends, I usually kiss them on each cheek.
Here, it's normal _ _ _ on the cheek when you meet them. (to kiss friends)

3) In my country, I always try to bring the price down when I'm shopping.
In my country, it's usual _ _ _ bring the price down when I'm shopping. (to try to)

4) We generally don't ask how much people earn.
It's not the done thing _ _ _ much someone earns. (to ask how)
ok
w 3 'when you're shopping' byloby naturalniejsze
1
2 of 2 on the cheekS?

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia