Jak będzie lepiej brzmieć?

Temat przeniesiony do archwium
Czy w języku angielskim pytanie zawsze musi mieć operator "do" albo "did"? Podam na przykładnie, aby mnie lepiej zrozumieć.
Jak lepiej powiedzieć?
Where did the generals search? czy
Where the generals searched?
Chodzi mi o to, czy obie formy są poprawne czy tylko ta pierwsza
W pytaniach zawsze operator :)
To, czy używasz operatora w pytaniu, zależy od typu tego pytania.

Pytania typu tak/nie oraz szczegółowe zawierają operator.
Pytania o podmiot nie zawierają operatora.

PRZYKŁADY:
1) pytanie typu tak/nie: Do you speak English? Operator DO (j.t. operator czasu Presnt Simple)
2) pytanie szczegółowe: Why is he speaking English to her? Operator IS (j.t. operator czasu Present Continuous)
3) pytanie o podmiot: Who left these dirty socks here? Brak operatora.

Typy pytań mogą być zmorą uczących się. Ty masz problem z identyfikacją miejsca, gdzie może pojawiać się operator. To jedno. Inne kwestie związane z pytaniami, to:
-użycie złożonych słów pytających (Who...from?, czyli Od...kogo? itp.),
-pytania w zdaniach złożonych (z dwóch zdań),
-pytania przeczone (Czemu nie prosiłeś o pomoc?),
-pytania z użyciem czasowników frazalnych.

Ten temat szczególnie dobrze objaśnia niejaki pan Andrzej Michalski w swojej książce Angielski-korepetycje 2.
Jeśli masz problem z pytaniami, radzę ci po nią sięgnąć. Ta książka pomoże ci także w wielu innych miejscach.
Czyli w moim przykładzie będzie jednak poprawna 2 wersja zdania, czyli:
Where the generals searched?
Cytat:
Pytania typu tak/nie oraz szczegółowe zawierają operator.

I jeszcze jedno pytanie. Przecież zdanie Where the generals searched? jest zdaniem szczegółowym, więc dlaczego nie używamy w nim operatora.
where did the generals search?
to nie jest pytanie o podmiot, musi byc operator.